Konjunkturinstitutet: Sverige går in i lågkonjunktur nästa år

Hög inflation och stigande räntor bidrar till att den svenska ekonomin går in i en lågkonjunktur 2023. En lågkonjunktur som väntas pågå till 2025. Det slår Konjunkturinstitutet (KI) fast i sin senaste prognos.

Det tuffa läget för hushållen pressar näringslivet och ställer Riksbanken inför svåra avvägningar, menar Konjunkturinstitutet. Bedömningen är att styrräntan höjs till 2,75 procent i februari 2023 för att sedan sänkas mot slutet av året när inflationen är nere på normala nivåer. Inflationen väntas toppa på runt 11 procent i vinter.

– Utsikterna är dystra för BNP, men hittills i år har BNP hållit emot ganska bra, säger KI:s enhetschef Erik Spector under en pressträff.

– En del av det som drivit upp BNP sen pandemin är att bostadsinvesteringarna varit väldigt starka. De förutsättningarna har ändrats radikalt. Bostadspriserna har fallit och vi väntar oss att de kommer fortsätta falla under våren.

Konsumtionen och sparandet minskar

Svenska hushåll är mer räntekänsliga än hushåll i andra länder till följd av hög belåningsgrad och korta räntebindningstider, enligt KI. Det bidrar till att hushållen pressas från flera håll och deras ”reala disponibla inkomster”, summan som kan användas till konsumtion eller sparande, minskar både 2022 och 2023.

Men även om inkomsterna har gått ner har konsumtionen inte minskat i samma utsträckning som man förväntat sig, vilket förklaras av att svenskarna har minskat sitt sparande. Framöver kommer dock konsumtionen att minska, enligt KI. Det elstöd som hushållen får dämpar dock effekten för hushållen.

Arbetsmarknaden är fortsatt stark, men på arbetsmarknaden är det en fördröjning av lågkonjunkturen. Arbetslösheten väntas stiga när lågkonjunkturen successivt dämpar efterfrågan på arbetskraft.

– Vår bedömning är att lönerna kommer att stiga med 3,5 procent nästa år. Reallönerna faller ganska dramatiskt.

Rekordpessimistiskt bland hushållen

Hushållen är fortsatt pessimistiska gällande det ekonomiska läget.

– När man frågat hushållen hur det har varit det senaste året, då är det rekordpessimistiskt, säger SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén i Morgonstudion.

Även detaljhandeln ser dystert på framtiden, enligt konjunkturbarometern som presenteras i dag.

– Man tror att man kommer att sälja mindre antal varor. Man säger att man har för stora lager, vilket jag tolkar som att det kommer att vara reaskyltar i kubik de kommande månaderna. Mellandagsrean lär nog bli att minnas.

Nyheten är hämtad från SVT.