Nya regler: Avdraget höjs inte för eldriven förmånsbil

Avdraget för resor med förmånsbil höjdes vid årsskiftet, men de nya skattereglerna ändras inte i positiv riktning för förmånsbilar som är helt elektriska.

Skatteverket berättar på sin hemsida om de nya lagar och regler som trädde i kraft 1 januari 2023.

Där framgår bland annat att schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs.

Avdraget för arbetsresor, tjänsteresor och hemresor med egen bil höjs från 18,50 kronor till 25 kronor per mil.

Avdraget för resor med förmånsbil höjs från 6,50 kronor respektive 9,50 kronor till 12 kronor per mil.

Avdraget för elbil oförändrat

För förmånsbil som helt drivs på elektricitet är beloppet dock fortsatt 9,50 kronor per mil.

Skatten för personer som vid årets ingång fyllt 65 år får sänkt skatt.

Skattesänkningen uppgår enligt regeringen till drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

”Åldersgränsen för att ha rätt till det förhöjda grundavdraget höjs från 65 år till 66 år. Det innebär att du har rätt till ett förhöjt grundavdrag om du har fyllt 66 år innan den 1 januari 2023”, skriver Skatteverket.

Där till sänks skatten på bensin och diesel tillfälligt med 80 öre per liter och för den sammanlagda skatten på lågbeskattad olja.

Den som exempelvis installerar solpaneler på sitt tak kan också dra nytta av ett förstärkt så kallat grönt avdrag, som omfattar grön teknik.

Fler höjda skatter

  • Skatterna på alkohol och tobak höjs med 1-5 procent.
  • På vin och sprit blir exempelvis skattehöjningen den högsta, 5 procent.
  • På cigaretter, snus och övrig tobak höjs skatten med 3 procent.
  • Energiskatten på el justeras samtidigt upp med cirka 9 procent, och flygskatten med ungefär lika mycket.

I takt med den höga inflationen får vi även höjda skatter vilket inte är en så rolig kombination.