Priser som ökat mest under 2022

När 2022 summeras av Statistiska centralbyrån (SCB) står det klart vilka priser har ökat mest under den rådande inflationen.

Elpriser

När 2022 summeras av Statistiska centralbyrån (SCB) står det klart att elektriciteten letat sig in i nästan varje vara eller tjänst. Det mesta har blivit ordentligt mycket dyrare.

Elpriserna steg med 45,3 procent för helåret, och bara i december, då det var kallt och flera kärnkraftverk i Sverige och i Europa stod stilla, ökade de med nästan 28,8 procent jämfört med november månad.

Matpriser

Totalt för hela 2022 ökade matpriserna 18,6 procent i årstakt, enligt SCB. Den oberoende sajten Matpriskollen gör också undersökningar av prisutvecklingen på mat och dagligvaror. Enligt Matpriskollens summering av 2022 är utvecklingen inte riktigt lika våldsam, ökningarna på mat blev 15,4 procent.

Metoderna skiljer sig mellan SCB och Matpriskollen, men båda noterar att prisökningarna på exempelvis mejerivaror är rent hisnande. Mjölk, fil och grädde, liksom ost har ökat med upp till över 30 procent.

Smör, smörgåsmargarin, hushållsmargarin och det som SCB kategoriserar som ”annat smörgåsfett” har ökat med mellan 34 och 41 procent. Fisken har blivit rejält mycket dyrare, med uppgångar på runt 30 procent. Frukt och grönsaker har också ökat mycket i pris, liksom sådant som potatis, mjöl, pasta och ris.

Men det är inte bara själva maten som blivit dyr. Kastruller, som SCB har som en egen kategori, har ökat med 28,1 procent i pris under året.

Toapappret har gått upp 34,8 procent under 2022, och hushållspappret med 22,2 procent.

Bostäder

Det har också blivit riktigt mycket dyrare att bo. Räntekostnaderna har ökat, det har var och en med bolån fått känna på. Enligt SCB har räntekostnaderna ökat med 79,2 procent under året.

Pellets, som vissa hushåll använder för uppvärmning, har stigit 77,3 procent i pris under året.

Hyrorna har dock inte höjts särskilt mycket, inte heller månadsavgifterna i bostadsrätter. Ökningarna är ”bara” 1,7 respektive 1,3 procent under året. Men hyresavtalen blev inte klara under hösten, så det kan komma eftersläpande höjningar.

Resor

Det har också blivit mycket dyrare att resa. Drivmedel har gått upp med 16,7 procent. Taxiresor har blivit 14,6 procent dyrare, och flygresor till utlandet har ökat med 23,5 procent.

Nöjen

Även fritidsintressen har gått upp i pris 2022. Husbilar har ökat 13,2 procent, fritidsbåtar med 7 procent.

Den som hellre stannar hemma och odlar sin trädgård har inte heller kommit undan prisökningarna. Blommor och växter har blivit dyrare, uppgången är 12 procent.

Tv- och datorspel har ökat 7,1 procent, och tv-, film- och musiktjänster har gått upp 8,5 procent. Även dagstidningar har blivit dyrare, uppgången där är 14,6 procent.

Investera ditt kapital för att bekämpa inflationen

Den rådande situationen med stigande priser och inflationen slår hårt mot plånboken och sparande. Vad man kan göra för att bekämpa situationen är att öka sin finansiell kunskap i syfte att bli bättre investerare som investerar sitt kapital i finansiella tillgångar. 

Du kan skaffa dig finansiell kunskap genom vår investeringsskola och börja investera genom våra tillväxpartners.