Prognos: Riksbanken kan börja sänka räntan inom ett år

I veckan höjde Riksbanken styrräntan till 3 procent. Och samtidigt signalerades att kampen emot inflationen fortsätter.

 

Liknande tongångar hörs från den europeiska centralbanken ECB liksom den amerikanska Fed.

Ränteswappar ger svaret

Och sannolikheten är hög att räntehöjningarna fortsätter ett tag till. Men inte så länge om man ska tro hur marknaden diskonterar ränteutvecklingen.

Bloomberg har tagit fram prissättningen för så kallade ränteswappar på ett antal marknaden, inklusive Sverige.

Då går det att räkna ut vad marknaden har för förväntningar på räntorna.

Kanada sänker först

De närmaste sex månaderna är det idel räntehöjningar enligt marknadens prissättning. Det framgår av de gula staplarna i diagrammet ovan. Enda undantaget är Kanada.

Några centralbanker väntas vila på räntevapnet. Dit hör Norge. Riksbanken har, efter förra veckans höjning, mindre än 50 punkter kvar i sin räntehöjning.

Riksbanken sänker mellan 0,25 och 0,5 procentenheter

Men sedan går det söderut. De vita staplarna visar vad marknaden prisar in det därpå följande halvåret, det vill säga från juli 2023 till januari 2024.

Då pekar alla staplarna ner förutom Japan. Riksbanken beräknas sänka räntan mellan 25 och 50 punkter. USA, Nya Zeeland och Kanada förväntas sänka med minst 50 punkter.

Räntemarknaden är skicklig

Det finns anledning att ta prognoserna på allvar. Räntemarknaden har historisk varit skicklig på att prissätta ränterörelser.

Värt att notera är att inga centralbankschefer ännu vågat ta ordet räntesänkningar i sina munnar.

Omvärldsfaktorerna kan som alltid rubba förutsättningarna och ändra utfallet men för oroliga låntagare är det sannolikt bara ett halvår kvar innan pressen lättar.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Partners för finansiell tillväxt

Våra noggrant utvalda partners har ett brett utbud av investeringstjänster för finansiell tillväxt.
Registrera ditt konto hos dem och börja investera redan idag!