Svenskarnas skulder steg med 196 miljarder under 2022

Svenskarna har tusentals miljarder kronor i lån. Bara det senaste året växte belåningen av hushållen med nästan 200 miljarder trots den höga räntan. Men takten saktar in.

Svenskarna har aldrig haft så mycket lån som nu. De 7 854 miljarder kronor som svenskarna har i lån växer.

Det visar siffror från SCB som presenterades i mellandagarna. Belåningstakten avser november månad och 12 månader tillbaka.

Hur är lånen fördelade

Av dessa står hushållen för 4 900 miljarder kronor, och bostadslånen är den största andelen på hela 82 procent av hushållens lån. Konsumtionslån som bilköp och vitvaror med mera, utgör bara 6 procent av hushållens lån.

Konsumtionslånen växte med 3,7 procent det senaste året, och bostadslånen med 4,5 procent. I snitt ökade hushållens belåning med 4,1 procent.

Till dessa tillkommer icke-finansiella företags belåning, som uppgår till drygt 2954 miljarder.

På det stora hela ökade belåningen med 4,4 procent det senaste året. Det motsvarar hundratals miljarder kronor i lån, men är faktiskt en rekordlåg ökning. Inte sedan 2006 har belåningen ökat så lite.

Höga räntor bromsar in

Anledningen till inbromsningen tros vara de höga räntorna, som stigit på grund av Riksbankens höjda styrränta under 2022.

”Det är mer än en fördubbling från november 2021 till de högsta bolåneräntorna som observerats sedan hösten 2012”, skriver SCB, rapporterar Dagens Industri.

Finansinstitut undantagna

Sammanställningen har gjorts genom att slå ihop alla lån som svenska hushåll och icke-finansiella företag har hos monetära finansinstitut som banker, bostadsinstitut, finansbolag och penningmarknadsfonder, men borträknat de lån som banker och liknande själva har.

I november var den genomsnittliga räntan på nya bostadslån till hushåll 3,42 procent och den rörliga räntan för nya bostadslån var 3,21 procent i snitt. Det är en fördubbling jämfört med i fjol.