börsras

Trots börsras – allt fler vill spara i aktier

Trots milt börsras ökade antalet svenska aktieägare under 2022. Regionalt är det dock stora skillnader. Norrlänningarna tillhör dem som missat de gyllene börsåren.

Dålig utveckling och börsras lockade fler till börsen

Stockholmsbörsen noterades under förra året för en av de sämsta utvecklingarna de senaste decennierna som kan likställas med ett börsras. Trots det minskade inte intresset för att investera i aktier bland privatpersoner.

Ny årsstatistik från värdepapperscentralen Euroclear Sweden, visar i stället på en liten ökning, dvs. att fler lockades till börsen trots den dåliga utvecklingen som resulterade i ett börsras. Vid årsskiftet hade antalet privata aktieägare stigit med 23 892 för helåret, upp en procent jämfört med utgången av 2021.

– Det som var mest förvånande ur vårt perspektiv var att vi hade en ökning med tanke på världsläget, säger Krister Modin, analytiker hos Euroclear Sweden, och ger en teori till varför privatsparare trots allt lockades till aktiemarknaden:

– Det man skulle kunna tänka sig är skillnaden, är att det nu förs en dialog i mycket större skala än tidigare i medier och till exempel poddar kring aktier och ekonomi där det beskrivs såväl upp- som nedgångar vilket gör att man har en annan bild än tidigare.

Med andra ord menar hon att många ser ett börsras som köpläge och möjlighet att investera sitt kapital i aktier. Ett annat bidragande faktor till varför många inte är rädda att investera under ett börsras är faktumet att de har ordning på sin privatekonomi och bra buffert med sparat kapital som de kan sätta i arbete/sparande.

Regional statistik över utvecklingen

För första gången har Euroclear Sweden, som är Sveriges värdepapperscentral, även tagit fram regional statistik utifrån postnummerområden. Föga överraskande finns allra flest aktieägare i de folkrika storstadsregionerna, det är också där den största procentuella ökningen skett utslaget på de senaste fem åren. I topp återfinns Skåne, 35,2 procents ökning med Göteborg/Bohuslän (30,6 procent) och Storstockholm (27,1 procent) därefter.

Det kan jämföras med Gävle och södra Norrland som under samma tidsperiod sett en betydligt mindre procentuell ökning, 15,4 procent.

Under samma tidsperiod har samtidigt Stockholmsbörsens breda OMXS-index gått upp nästan 50 procent vilket gör att norrlänningar som valt att stå utanför aktiemarknaden kan ha missat den stora värdeutvecklingen de senaste åren – trots förra årets nedgång.

Det finns också regionala skillnader i vad man investerar där privatsparare gärna lockas av lokala företag.

– I särskilda regioner ute i landet finns ett större fokus på företaget som ligger på orten. De som bor där har kanske starka kopplingar till just det företaget, säger Krister Modin och nämner till exempel Clas Ohlson, Sandvik liksom Volvo.

Precis som tidigare är det också stor skillnad mellan manligt och kvinnligt ägande. Kvinnor väljer i större utsträckning stora traditionella och konsumentnära bolag som H&M, Axfood och Essity medan männen i sin tur väljer tillväxtbolag och mindre aktörer.

Aktier med flest antal ägare

1. Investor530 348
2. Telia470 524
3. Ericsson425 684
4. Volvo374 212
5. Swedbank352 512
6. SEB275 669
7. SBB258 275
8. H&M251 978
9. SSAB219 732
10. Industrivärden198 216

Varför ska du investera ditt kapital?

Du ska investera ditt kapital med ett tydligt mål och det är att få kapitalet att jobba för dig. Enklare än så blir det inte!

Pengar har tendens att minska i värde över tid, i takt med inflationen av valutan. Eftersom priset på varor och tjänster går upp som en effekt av inflationen, blir pengarna mindre värda om de ligger på ett sparkonto utan- eller med låg ränta. Genom att investera dina pengar i tillgångar ger du istället pengarna en chans att växa.

Att investera betyder att du sätter pengarna i arbete.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Partners för finansiell tillväxt

Våra noggrant utvalda partners har ett brett utbud av investeringstjänster för finansiell tillväxt.
Registrera ditt konto hos dem och börja investera redan idag!