Världsbanken: Världen blir mer jämlik

Förra året flammade det upp en debatt om de finansiella ojämlikheterna i såväl Sverige som i utlandet. Upprinnelsen var centralbankernas stimulanser som pressade upp priset på de flesta tillgångsslag. Bland annat aktier och fastigheter.

 

Ojämlikheter skapar konflikter

Det medförde att en allt mindre andel av befolkningen ägde allt större andel av förmögenheten i ett land.

För stora ojämlikheter riskerar, enligt vissa ekonomer, att skapa konflikter och ett tudelat samhälle kan bli en krutdurk.

Analys visar att världen går åt andra hållet

Detta är sannolikt korrekt på en lokal nivå i flera länder men globalt sett pekar faktiskt kurvorna åt det andra hållet.

Investmentbanken Goldman Sachs har med underlag från Världsbanken ställt samman hur det står till med jämlikheten på global basis, och hur det förväntas utvecklas.

Källa: Goldman Sachs, Världsbanken

Lorenzkurvan

I analysen har Goldman Sachs använt den så kallade Lorenzkurvan Lorenz Curve.

Den konstruerades redan 1905 och visar hur stor del av tillgångarna som ägs av hur många. I diagrammet nedan så utgör den svarta raka linjen den totala jämlikheten.

Ju mer böjd kurvan är desto mer ojämlik är fördelningen.

60 procent ägde 30 procent av tillgångarna

I diagrammet har tre historiska år plockats in samt två prognosår (2050 och 2075). 1

980 ägde 60 procent av världens invånare blott 10 procent av tillgångarna. I fjol hade den andelen stigit till 30 procent.

Enorm förbättring

Och enligt Världsbanken kommer det bli ännu mer jämlikt i framtiden. Prognosen år 2075 är att 60 procent av befolkningen då kommer att kontrollera 40 procent.

Det är en enorm förbättring i jämlikhet jämfört med 10 procent 1980. Orsaken är att allt fler människor i framför allt tillväxtländerna kommer ur fattigdomen samtidigt som dessa länder också växer snabbare än västvärlden.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Investera i aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter och fonder

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap! Du börjar med att registrera ett konto på plattformar som passar bäst din investeringsbenägenhet och strategi. Exempelvis:

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på samtliga investeringsplattformar om du så önskar.