aktier

Integritetspolicy

Välkommen till aktier24.se 

SEO Inc. Sweden AB, org. nr. 559379-3341, (SEOINC Sweden AB) nedan nämnt “vi”, “vår” eller “SEO Inc Sweden AB” är ansvariga för behandling av personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs på denna sida. SEO Inc Sweden AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker bland annat då vi tillhandahåller tjänster inom digital marknadsföring och vid besök av webbplatsen aktier24.se.

I denna integritetspolicy förklarar vi när och hur personuppgifter behandlas, på vilken laglig grund som behandlingen sker samt hur vi ser på lagring och skydd av dessa uppgifter.

 

När behandling av personuppgifter sker

För att du skall kunna använda våra webbplatser, köpa våra tjänster, ta del av vårt nyhetsbrev eller kontakta oss så behöver vi behandla personuppgifter om dig.

SEO Inc. Sweden AB, samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker någon av våra webbplatser, söker arbete hos oss,  prenumererar på nyhetsbrev, ingår ett avtal med oss kring de tjänster vi levererar eller på annat sätt kontaktar oss. Informationen samlas in med syfte att avtal skall kunna slutföras och fullföljas och för att vi skall kunna tillhandahålla tjänster, erbjudanden och information.

Vi kan även i vissa fall samla in och uppdatera befintliga adressuppgifter via tredjepartstjänster för adressuppdatering.

Vilka personuppgifter behandlas

För dig som webbplatsbesökare:

SEO Inc. Sweden AB samlar in information när du besöker våra webbplatser. Detta gör vi för att kunna förstå hur webbplatserna används och förbättra innehåll och utseende. Informationen som samlas in är främst icke-identifierande information av den typ som webbläsare normalt skickar ut när en webbplats besöks. Din IP-adress är i vissa fall att betrakta som personligt identifierbar information som vi behandlar för att kunna granska användningen av våra tjänster.

Uppgifter som behandlas:

  • Typ av webbläsare
  • Typ av operativsystem
  • IP-adress
  • Språkpreferens
  • Hänvisande webbplats
  • Tidpunkt för besöket

Om du använder formulär på webbplatserna för att kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev så behöver vi dessutom behandla:

  • Namn
  • E-postadress och/eller telefonnummer

Din aktivitet på vår webbplats

 

Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter

SEO Inc. Sweden AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal rättsliga grunder.

Samtycke:

I undantagsfall behandlar SEO Inc. Sweden AB dina personuppgifter efter samtycke. Exempel på detta är när vi publicerar bild och video på våra sociala medier i samband med våra event där du som deltagare är identifierbar, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss genom kontaktformulär på vår hemsida.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas av SEO Inc. Sweden AB. Utöver detta kan dina personuppgifter delas med betrodd tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Dessa företag agerar då personuppgiftsbiträden.

Till exempel behandlas dina personuppgifter av personuppgiftsbiträden som genomför vår fakturering och revision samt av IT- och systemleverantörer som levererar teknisk infrastruktur eller andra tekniska tjänster.

SEO Inc. Sweden AB med våra leverantörer och samarbetspartners behandlar primärt dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer SEO Inc. Sweden AB att tillse att en sådan överföring och behandling sker på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lag.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

SEO Inc. Sweden AB vidtar löpande säkerhetsåtgärder för att kontinuerligt skydda dina personuppgifter. Vi skyddar databaser och interna system med brandväggar, lösenord och där det är tillämpligt, tvåfaktorsautentisering. Endast ett fåtal användare har direkt tillgång till databaserna och vi övervakar interna system efter tecken på intrångsförsök och liknande.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Grundinställningen är att SEO Inc. Sweden AB aldrig kommer att spara dina personuppgifter längre än vad som behövs för att fullgöra de ändamål som angivits i denna integritetspolicy. Undantaget är om vi behöver spara uppgifterna längre för att följa andra lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en rättslig process.

SEO Inc. Sweden AB gallrar ut personuppgifter rörande kunder som inte längre har några aktiva avtal efter 25 månader. I övriga fall raderas uppgifter 25 månader efter det att den sista interaktionen skett.

Dina rättigheter

Du som registrerad har under vissa förutsättningar rätt att begära radering eller rättelse av dina uppgifter. Du har också rätt att invända mot SEO Inc. Sweden AB´s behandling och återkalla ett lämnat samtycke. För att kontakta oss kring dina rättigheter använder du enklast kontaktformuläret på vår hemsida.

Förändringar i integritetspolicyn

SEO Inc Sweden  AB kan när som helst förändra integritetspolicyn och meddelar då med rimligt varsel när en förändring är på gång.

Kontakt kring integritetspolicyn 

Mejla oss på [email protected]