aktier

Investera
i krediter!

I kreditskolan har du chansen att lära dig mer om hur du sprider dina risker och breddar din portfölj genom att investera i krediter!

Välkommen till aktier24.se

Kreditskolan

Här vill vi introducera dig till ännu en populär investeringsmöjlighet, nämligen att investera i krediter. I vår kreditskola kan du lära dig mer om hur p2p-lån fungerar och vilka möjligheter du erbjuds för att investera i krediter. Du kan även certifiera dina kunskaper genom någon av våra tillväxtpartners. Lycka till med din lärandeprocess!

aktier

Investera i krediter - grundläggande kunskap

Kredit kommer från franska crédit, samt italienska credito, som har sitt ursprung i latinska ordet crēdere, som betyder att tro på

Om krediter

Vad är krediter?

Kredit innebär en överlåtelse av förfoganderätten till en penningsumma (penningkredit) eller fungibla varor (varukredit) på viss tid, mellan kreditgivare och kredittagare. Lånavbetalningsköp och uppskov med betalning är exempel på olika slags krediter.

Kredittagaren återbetalar vid penningkrediter kreditens nominella belopp, och vid varukrediter varornas värde i pengar eller motsvarande mängd varor. Eftersom kredittagaren inte måste återbetala skulden med samma sedlar och mynt eller samma varor kan hen i princip använda dem efter eget gottfinnande.

Oftast måste kredittagaren utöver det nominella beloppet eller varornas värde betala en ersättning för risk som kallas för ränta.

P2P-lån

Person-till-person-lån, även kallat peer-to-peer-lån, p2p-lån eller crowdlending, är ett samlingsbegrepp för fenomenet kring handelsplatser på Internet som tillåter låntagare att ansöka om lån som investerare sedan finansierar med sina insatta pengar.

Detta har blivit ett alltmer populärt sätt att investera sina pengar i. När vi pratar om att investera i krediter, så pratar vi oftast om olika krediter i p2p formen.

investera i krediter

Vilka kredittyper finns det?

Eftersom det är både privata personer och företag som kan låna, så finns det olika kredittyper för respektive grupp. Detta innebär att du som vill investera i krediter har ett bra utbud att välja emellan. Viktigt att påpeka är dock att det är inte kredittypen som avgör risken utan snarare betalningsförmågan hos den som lånar. Här listar vi några av dem mest förekommande kredittyper, för att sedan beskriva var och en utav dom:

  • konsumentkrediter
  • företagslån
  • fakturaköp
  • inkassoportföljer
  • fastighetsinvesteringar
  • importfinansiering

Konsumentkrediter

Konsumentkrediter är lån som ges ut till privatpersoner och är primärt avsedda för konsumtion. Kredittypen innefattar både osäkrade högkostnadskrediter och säkrade konsumentkrediter, där det förstnämnda är blancolån utan tillgång som säkerhet, och det sistnämnda är exempelvis billån och bolån som då har en tillgång som säkerhet.

Konsumentkrediter gör det möjligt för konsumenter att finansiera individuella behov som bostäder, kläder, bilar, reparationer, nöjen, renoveringar och andra varor som går att konsumera. Löptiden för dessa kan variera allt från 3 månader på upp till 2 år, men ibland ännu längre. Målavkastningen antas ligga på mellan 7 och 9 %.

Företagslån

Företagslån är givetvis lån som är avsedda för företag. Oftast går det att investera i krediter som ges till små och medelstora företag. Genom att investera i kreditvärdiga låntagare i näringslivet kan du bidra till bättre förutsättningar gällande företagsklimatet i Sverige och därmed hjälpa entreprenörer att expandera sina verksamheter.

Företagslån brukar tas av både nystartade företag i framväxande branscher och etablerade aktörer i mer konservativa sektorer. Löptiden för företagslån ligger oftast på cirka 5 år, men kan variera, dvs. vara både kortare eller längre. Målavkastningen antas ligga på cirka 8 %.

Fakturaköp

När man prata om fakturaköp för att investera i krediter, så innebär det att du investerar i köp av fakturor från kreditvärdiga aktörer. På så sätt hjälper du företag att få ökad likviditet och ett jämnare kassaflöde, samt bidrar till en flexibel lösning anpassad för kunden. Löptiden brukar oftast sträcka sig på upp till 1 år. Målavkastningen antas ligga på cirka 7 %.

Inkassoportföljer

En inkassoportfölj är en uppsamling av konsumentkrediter och andra betalningstyper som förfallit till inkasso. Detta utgör också en möjlighet att investera i krediter. Portföljerna drivs in av specialiserade inkassobolag med god inkassosed som är specialiserade på hanteringar av förfallna fordringar.

Investeringar i inkassoportföljer är ett bra sätt att diversifiera sig mot till exempel aktier och fonder, men även mot andra kredittyper. Löptiden brukar oftast ligga på maximalt 4 år. Målavkastningen antas ligga på cirka 8 %.

Fastighetsinvesteringar

Du kan även investera i krediter som är avsedda för företag och som används för företagsköp med både materiella och immateriella tillgångar, bostadsutveckling och andra investeringsinitiativ. Du kan läsa mer om att investera i fastigheter i det separata avsnittet, vår fastighetsskola. När du investerar i krediter av denna typ kan du räkna med löptid mellan 3 till 24 månader, samt målavkastning om cirka 9 %.

Importfinansiering

När du vill investera i krediter så kan du även investera i importfinansiering. Den används av företag som vill importera varor och tjänster och som med din investering kan frigöra viktigt rörelsekapital som möjliggör fortsatt hög tillväxttakt för bolagets kunder. Löptiden för denna kredittyp är vanligtvis kort och ligger inom intervallet om 1 till 4 månader, med antagen målavkastning på cirka 7 till 8 %.

Investera i krediter - säkerhet och risker

Alla investeringar innebär risker. Hur stora dessa är varierar, precis som olika investerare är beredda att ta olika stora risker.

Investera i krediter med framgång

1. Bestäm dina mål

Regel nummer 1 är att bestämma sina mål. De flesta som investerar har ett eller flera mål i sikte. Det gäller dock att vara tydlig med sina mål. Vare sig det handlar om att köpa en båt, spara ihop insatsen till en bostad eller bara ha ett bekvämare liv med fler möjligheter. Många investerar även långsiktigt, dvs. pensionssparar eller försöker uppnå ekonomisk frihet.

2. Sprid dina investeringar i olika tillgångsslag

Du har säkert hört att man aldrig ska lägga alla ägg i en korg. Detta gäller för investeringar eftersom det är viktigt att hantera risken i sitt sparande. Ett effektivt sätt att göra detta är genom diversifiera din investeringsportfölj. Diversifiering kan ske genom att investera i olika typer av tillgångar såsom aktier, fonder och p2p-krediter och därmed minska riskerna med sitt sparande. Se vår investeringsskola och lär dig mer om att investera i olika tillgångsslag, samt spana in olika investeringsmöjligheter genom våra tillväxtpartners.

3. Välj investeringstyper med omsorg

Även om det är viktigt att du sprider dina investeringar, är det likaså viktigt att du väljer investeringstyper med omsorg. Se istället till att du har en strategi för dina investeringar som inkluderar en plan för riskspridning, som att avsätta delar av ditt kapital till att investera i krediter.

4. Fokusera på det du kan kontrollera

Framgångsrika investerare vet att de inte kan påverka globala händelser och får inte panik över kortsiktiga fluktueringar i marknaden. I de flesta fall lönar det sig att sitta still i båten, snarare än att försöka förutsäga dippen – förutsatt att du inte behöver det investerade kapitalet kortsiktigt.

Därför är det viktigt att komma ihåg att man alltid bör investera kapitalet man inte har för avsikt att använda, utan kan istället låta det jobba för en.

5. Tänk långsiktigt

Att köpa högt och sälja lågt är en av de vanligaste misstagen som investerare gör. Framgångsrika investerare eftersträvar inte att bli rika snabbt, utan följer snarare en långsiktig plan för att bli ekonomiskt oberoende på sikt. Att investera i krediter handlar främst om att lyckas ta del av ränta-på-ränta effekten som kan endast uppnås om man har lång investeringshorisont.

Vilken vinstskatt gäller för att investera i krediter?

Om skatt och ISK

Att investera i krediter och göra vinster innebär såklart att man behöver betala vinstskatt. Den ligger på 30 %. Tyvärr så går det inte att använda ISK-konto för att investera i krediter, men du kan däremot investera genom ditt företag om du så önskar.

Varför investera i krediter?

Stabil avkastning

I jämförelse med aktiemarknaden är investeringar i krediter ofta stabilare.
 

Perfekt komplement till börsen

Att investera i krediter är ett utmärkt sätt att bredda din portfölj och sprida dina risker.
 

Riskspridning

När du investerar i krediter hos vår tillväxtpartner placeras ditt kapital i hundratals olika krediter, vilket gör att du sprider dina risker ytterligare.

Certifiera dina kunskaper inom krediter

Nu när du har fått lära dig mer om hur det fungerar att investera i krediter, kan det vara dags att börja certifiera dina kunskaper genom riktiga investeringar. Innan du börjar investera rekommenderar vi att du registrerar ett konto och bekantar dig med investeringsplattformen.

Där kan du hitta mer praktisk information om att investera i krediter, samt lära dig mer om vilka steg du behöver ta för att kunna börja investera.

Gör du smarta och genomtänkta investeringar kan du såklart gå med vinst, men gör du däremot dåliga investeringar kan de leda till förlust.

Därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap och information om plattformen som gör det möjligt för dig att investera i krediter! Ta första steget och registrera ett konto på investeringsplattformen.

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig utan krav på direkt insättning vid registreringen. Däremot rekommenderar plattformen att du vid första insättningen sätter in 2000 kronor för optimal riskspridning genom SmartInvest.

Vill Du investera i andra finansiella tillgångar?

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap!

Du kan investera i aktier, fastighetsprojekt, kryptovalutor, fonder eller ta del av en automatisk spartjänst.

Ta mig till tillväxtpartners