Kryptoskolan
för kunskap om krypto!

Här kan du lära dig om vad krypto är för något och hur du kan bedriva kryptohandel med målet att få dina pengar att jobba för dig.

Välkommen till aktier24.se

Kryptoskolan

Meningen med kryptoskolan är att introducera dig till den spännande världen av kryptovalutor samt utbilda dig för handel med krypto. I vår kryptoskola får du information och kunskap, samt möjligheten att certifiera dina kunskaper genom någon av våra tillväxtpartners. Lycka till med din lärandeprocess!

aktier

Kryptovalutor - grundläggande kunskap

Den första och än idag avsevärt största kryptovalutan är Bitcoin. Den skapades av en okänd person (eller grupp) med pseudonymen Satoshi Nakamoto.

Om krypto

Vad är en kryptovaluta?

Kryptovaluta är en  digital valuta som är krypterad och baserad på ett nätverk av flera datorer, som kallas blockkedja (”blockchain”). Den kan användas för digitala betalningar utan mellanhänder, men har under tiden blivit mer av en finansiell tillgång som människor investerar i.

Det finns ingen underliggande tillgång som är kopplad till en krypto, samt ingen förbindelse mot något land eller myndighet. Således styrs den enbart av utbud och efterfrågan som gör det svårare att förutspå värdeutvecklingen som då leder till högre volatilitet än exempelvis för aktier.

Skillnaden mellan aktier och krypto

Aktier (som vi tar upp i aktieskolan) och krypto är två helt olika saker. Skillnaden ligger i hur man värderar dessa och att de handlas på olika handelsplatser som har olika regler. Oavsett hur erfaren aktie investerare du är så borde du ändå ta dig tiden att läsa på om vad kryptovalutor är, vilka risker som finns och hur handeln fungerar innan du sätter i gång med dina investeringar.

Investeringsfilosofin grundar sig i tillgång på information, därför är det logiskt att anamma faktumet att ju mer du vet, desto större chans har du att bli den smarta och rika investeraren du vill vara. Så oavsett hur mycket dem olika tillgångar du vill investera i skiljer sig emellan, så är det alltid den gemensamma nämnaren, information, närvarande i tillvägagångsättet.

Varför finns kryptovalutor?

Kryptovalutor finns för att möjliggöra säker handel mellan två parter utan att behöva förlita sig på en tredje part. Det handlar om förmågan att bokföra och lagra ett visst värde samt att kunna genomföra transaktioner inom nätverket utan att man behöver förlita sig på en tredje part, såsom en bank eller ett betaltjänstföretag. 

Det var många som var arga på finansinstitut och myndigheter under den finanskris som utmynnade efter kollapsen av Lehman Brothers 2008. Det var många som ansåg det vara fel att myndigheterna räddade banker och andra finansinstitut med, i praktiken, skattebetalarnas pengar.

I finanskrisens efterdyningar sjösattes alltså den första kryptovalutan, nämligen Bitcoin. Syftet var att fungera som ett alternativ fristående från politiker och Wall Street. I början fanns förstås ingen marknad för Bitcoin och den hade med andra ord inget värde, men spelreglerna för systemet var satta och nätverket som ägnade sig åt Bitcoin växte sakta men säkert.

Från början var det långt ifrån användarvänligt och det var enbart datorintresserade som ens brydde sig om detta. Men idag är det nog ingen som har missat att Bitcoin har kommit att bli ett världsfenomen och att hundratals nya kryptovalutor har kommit in i på marknaden, tack vare ett digitalt system som heter blockhain.

Vad är blockchain (blockkedja)?

Blockchain eller blockkedja på svenska, är ett digitalt system som kan samla och lagra information och transaktioner på ett väldigt säkert sätt.

Blockchain är en typ av distribuerad databasteknik (eng. Distributed Ledger Technique, DLT) som gör kryptovalutan mycket svår att kopiera, manipulera eller hacka.

Blockkedjan är ungefär som en offentlig loggbok där nätverkets samtliga transaktioner finns förtecknade och är öppen för alla att se. Därtill finns då ett antal s.k. noder, det vill säga aktörer som lagrar och har uppsikt över blockkedjan, som tillsammans säkerställer att transaktionerna överensstämmer mellan alla olika aktörer och därmed garanterar dess korrekthet.

Det stora antalet noder som lagrar och underhåller blockkedjan innebär ett decentraliserat förfarande, vilket ger en otrolig styrka då det i praktiken för någon med onda avsikter krävs att denne tar över tiotusentals datorer för att kunna skapa oreda.

Hur fungerar blockchain (blockkedja)?

Blockchain, som vi redan konstaterade, kan liknas vid en digital bok där alla transaktioner som någonsin har gjorts står nerskrivna i form av loggar. Varje sida i boken fungerar som ett “block” som innehåller en viss delmängd transaktioner.

Det finns mängder av kopior av boken, och om det sker ändringar i en bok så kommer alla kopior av boken uppdateras med den nya informationen automatiskt. Uppdateringarna och lagringen av transaktioner i böckerna görs av en dator eller en server som kallas för ”nod”. Noden kan även kontrollera transaktioner och godkänna eller avvisa dem, som vi redan nämnde har i uppdrag att garantera dess korrekthet.

I ett traditionellt betalsystem behöver en transaktion mellan två parter godkännas av en tredje part. Med blockchain utförs kontrollen av alla noder samtidigt eftersom de enkelt kan kontrollera transaktionen mot den historik som finns lagrad i blockkedjan.

Om transaktionen innehåller kryptovalutor som redan har spenderats så avisas den och får inte vara med på den nya sidan i boken. På så sätt kommer blockchainsystemet att fånga upp försök att manipulera eller hacka systemet.

Hur bestäms värde av en kryptovaluta?

Tillgång och efterfrågan som styr

Att med säkerhet säga vad en kryptovaluta borde vara värd är i princip omöjligt. Priserna styrs, som marknaden i stort, av tillgång och efterfrågan.

Ingen underliggande tillgång

Kryptovalutor har inge direkt underliggande tillgång som kan återspegla värdet på det sätt som till exempel aktier eller fonder har. Exempelvis en Bitcoin är inte kopplad till någonting annat än sig själv och även om det ständigt växer fram nya användningsområden styrs värdet primärt av vad marknaden är beredd att betala.

Slutsats - marknaden som bestämmer värdet

Mot ovanstående fakta så är det klart att vi kan dra den logiska slutsatsen om att det är marknaden som bestämmer värdet på kryptovalutor. Detta gör krypto svårare att analysera i jämfört med andra finansiella tillgångar. Därav större risker vid investeringen.

Om risker med kryptohandel

Finns det risker med att investera i krypto?

Självklart, precis som med alla investeringar finns det risker även för handel med kryptovalutor. Eftersom krypto är så pass nytt så finns de inte helt klara regelverk på plats som det finns med aktier, forex och fonder.

Dessutom täcks inte krypto investeringar av någon insättningsgaranti ännu, vilket gör det lite mer riskabelt. 

Så det är ytterst viktigt att du undersöker och läser på om plattformen du handlar på, samt vad som gäller för den specifika krypto du vill investera i.

De största riskerna med kryptovalutor

De europeiska tillsynsmyndigheterna har listat de största riskerna med kryptovalutor:

 1. Extrema prisrörelser kan göra att du förlorar stora delar av, eller allt, du investerat.
 2. Det är lätt att råka ut för missledande information och marknadsföring.
 3. Konsumentskyddet är inte tillräckligt starkt.
 4. Kryptotillgångar är komplexa och passar få konsumenter.
 5. Du kan lätt råka ut för bedrägerier.
 6. Det kan uppstå marknadsmanipulation, brist på pristransparens och låg likviditet.
 7. Det finns även tekniska säkerhetsrisker och man kan utsättas för cyberattacker och operativa problem.

Här kan du ta del av hela listan och läsa mer om de olika punkterna. 

Är det lika säkert att investera i krypto som i andra finansiella tillgångar?

Nej, eftersom de flesta kryptovalutor omfattas inte av konsumentskyddande regler, och de står inte under finansinspektionens tillsyn. Det gör att riskerna blir högre jämfört med andra traditionella tillgångar som du kan handla med på börsen. Finansinspektionen har också varnat för att kryptovalutor, till skillnad från andra tillgångar, saknar inneboende värde som gör dem mer volatila.

Säkerhet och handel med krypto

Om säkerhet

Förvaring

När du köper en kryptovaluta måste du förvara dina coins någonstans. Det kan du göra med hjälp av olika typer av kryptoplånböcker.

Ett vanligt missförstånd är att kryptovalutor skulle vara en kodsnutt som lagras på ägarens dator. Detta stämmer inte.

Även om man ofta pratar i termer av att ”lagra” sina kryptovalutor på olika sätt är det i själva verket bara sina så kallade privata nycklar man lagrar. Kryptovalutorna ligger dock alltid på själva blockkedjan.

Krypteringsnycklar

De privata nycklarna förvaras i olika typer av digitala eller analoga kryptoplånböcker och fungerar ungefär som ditt användarnamn och lösenord. Med hjälp av dessa kan du flytta kryptotillgångarna som du äger.

Det finns två olika typer av krypteringsnycklar: en privat och en publik.

 

Privat krypteringsnyckel

Det är ett slags lösenord som är slumpmässigt genererat och som gör att du kan ”låsa upp” och spendera de enheter som du äger av en kryptovaluta. Om det bara är du själv som känner till din privata nyckel är det också bara du som kan komma åt och spendera dina coins. I ett sådant fall är det också enbart du som har fullständig kontroll över dina kryptovalutor.

Ingen kan stoppa dina transaktioner eller konfiskera dina tillgångar. Men det är också du själv som har fullt ansvar över själva tillgången till dina kryptovalutor. Om du tappar bort din privata nyckel är dina pengar nämligen borta för alltid. På samma sätt bör du också alltid hålla din privata nyckel hemlig så att ingen kan stjäla dina tillgångar.

 

Publik krypteringsnyckel

Den genereras matematiskt via din privata nyckel. Med hjälp av den publika nyckeln genereras på samma sätt en adress dit andra kan skicka pengar. Den publika nyckeln används helt enkelt för att säkerställa att du är ägare till en adress som kan ta emot kryptovalutor.

Sammanfattningsvis skulle man förenklat kunna säga att den privata nyckeln är som ett lösenord, den publika nyckeln är som ett kontonummer och adressen är som ditt telefonnummer när du använder Swish

Kryptoplånbok

Som vi konstaterade i början i början av avsnittet så krävs det en kryptoplånbok där man kan förvara sina coins. Det finns olika typer av kryptoplånböcker, exempelvis:

 • webbplånböcker
 • datorplånböcker
 • mobilplånböcker
 • plånböcker på kryptobörser

men i grunden kan man dela upp de i två olika begrepp:

 • hot wallets
 • cold wallets

Hot wallets

Alla plånböcker som på något sätt kan kopplas till internet kallas för hot wallets. Det kan vara plånböcker som ligger på en sajt eller som du laddar ner som ett program till din dator eller mobiltelefon. En stor fördel med dessa är att du enkelt kan spendera dina kryptovalutor i princip när du vill.

Men att hot wallets är anslutna till internet gör dem också mer sårbara för att bli hackade. Därför kan det vara en god idé att inte förvara merparten av dina tillgångar i en hot wallet.

Däremot behöver du nästan alltid använda dig av en hot wallet när du ska köpa och sälja kryptovalutor, helt enkelt för att de flesta handelsplatser kräver det. De flesta stora kryptobörser erbjuder webbplånböcker i sina system för att du ska kunna handla.

 

Cold wallets

Till skillnad från en hot wallet är en cold wallet, eller cold storage hb som det ibland kallas, inte ansluten till internet. Dina privata nycklar hålls då helt offline och kommer aldrig i kontakt med internet, vilket gör att de är skyddade mot hackerattacker.

Det finns flera olika typer av cold wallets. Några exempel är hårdvaruplånböcker, pappersplånböcker och så kallade hjärnplånböcker, som förvaras inne in ditt eget huvud.

Alla seriösa kryptobörser förvarar merparten av sina tillgångar i cold wallets, just eftersom dessa då inte har kontakt med internet och därmed är oåtkomliga för hackare.

Handel med krypto

Hur kan man handla med kryptovalutor?

Du kan handla genom en plattform som erbjuder sådana tjänster. Oftast så erbjuder plattformen handel med flera olika valutor, men oftast kommer du att stöta på de mest populära, dvs. Bitcoin och Ethereum.

Innan du börjar investera, rekommenderar vi att du läser på ordentlig om vilka regler som gäller på plattformen, samt hur transaktionerna sköts och hur din data förvaras. Du kan även handla med via kryptocertifikat hos traditionella börsmäklare.

Trots att teknologin är relativt ny, så finns det redan idag ett helt hav av olika kryptovalutor. Precis som med bolagsinvesteringar, så rekommenderas det därför starkt att man gör sin läxa ordentligt innan man bestämmer sig för en investeringsstrategi. Några grundfrågor att tänka på:

 • Hur ser grundfilosofin bakom valutan ut?
 • Hur fungerar teknologin bakom valutan?
 • Användningsområden och relevanta sektorer?
 • Finns det någon unik konkurrensfördel?
 • Hur ser det ut med tillgången på valutan?
 • Finns det några stora finansiella institut som har redan investerat?

Tillgången på information är A och Ö när det kommer till att investera i finansiella tillgångar. Därför är det också av högsta betydelse att undersöka hur information flödet gällande kryptovalutan du analyserar ser ut. 

Hur fungerar skatten?

Eftersom det handlar om finansiella tillgångar så måste dem redovisas och sedan beskattas enligt Skatteverkets regelverk.

Man behöver därför deklarera varje enskilt tänkbar transaktion, oavsett om det handlar om investering i eller köp med. Det betyder att när man köper och säljer kryptovalutor via en marknadsplats online, eller om man använder det som betalningsmedel vid köp av något slag. 

Kapitalvinsten ligger på samma nivå som ett klassiskt Aktie- & fondkonto, alltså 30%. Det vill säga om du har gjort en vinst på 1000 kronor så blir du skyldig 300 kronor till Skatteverket.

 

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

8 populära kryptovalutor att investera i

Symbol: BTC, XBT, ₿

Bitcoin är kort och gott den stora pionjären inom kryptovalutor; det var den första av sitt slag, och förblir än så länge också den mest populära och största när det kommer till det totala marknadsvärdet. 

Det drivs alltså helt och hållet av sina användare i peer-to-peer system, vilket inte kräver någon central auktoritet för att fungera.  Det är därför ett nytt och helt unikt betalningssystem och utgör det första av många steg mot den stundande digitaliseringen av det internationella monetära valutasystemet.

krypto ehtereum

Symbol: ETH

Ethereum är ledande inom blockkedje-baserade smarta kontrakt. Smarta kontrakt är i grund och botten en digitalisering och automatisering av olika transaktioner som inte kräver att en tredje part är närvarande. 

Det räcker därmed, enkelt beskrivet, att justera den underliggande koden i linje med blockkedjan och dess smarta kontrakt, så sköter sedan systemet sig i stort sett helt själv; utan diverse driftstopp, bedrägerier, censur, eller andra typer av störningar som kan komma från en tredje part. 

krypto ripple

Symbol: XRP

Ripple i sig är inte en kryptovaluta, utan en plattform/nätverk för finansiella transaktioner. Däremot så har även Ripple sin egna valuta, som går under initialerna XRP. Byggt på öppen källkod och ett decentraliserat peer-to-peer system.

Ripple tillhandahåller finansiella transaktioner av en rad olika slag som t.ex. kryptovalutor, traditionella valutor, råvaror, m.m. Ripple har varit igång sedan 2012, och är numera en av de större spelarna i kryptovärlden, mycket tack vare det stora intresset som kommit från diverse banker och finansinstitut.

litecoin krypto

Symbol: LTC, Ł

Som valuta och plattform är Litecoin i stort sett en identisk kopia på Bitcoin-teknologin, där man använder sig utav ett decentraliserat peer-to-peer nätverk med en öppen källkod. Skillnaden ligger i att Litecoin genomför transaktioner snabbare.

Litecoin växte enormt under kort tid, samt är pionjär i att använda intressanta tekniker som “Segregated Witness” och “Lightning Network”-transaktioner, där man genom det sistnämnda genomförde en kontinentalöverskridande transaktion (San Fransisco – Zürich) på under en sekund. 

Symbol: ADA

Cardano är en decentraliserad plattform som möjliggör komplexa programmerbara överföringar på ett säkert och skalbart sätt. Det är enligt uppgift den första blockchain-plattformen som utvecklats ur en vetenskaplig filosofi och med en forskningsdriven strategi, och en av de första som byggdes på Haskell-programmeringsspråket. 

Cardano försöker på så sätt leverera mer avancerade funktioner än något protokoll som tidigare har utvecklats, där utvecklingsteamet består av ett stort globalt kollektiv av expertingenjörer och forskare.

Symbol: EOS

EOS är mer eller mindre en kopia på Ethereums decentraliserade plattform, som var den absolut första av sitt slag att tillåta app-utveckling på sin plattform. Funktionerna är i stort sett desamma hos EOS som hos Ethereum, med fördelen att man tydligen kan hantera större kapacitet än Ethereum. Detta bör skapa tydliga fördelar.

EOS har möjligheten att erbjuda säker tillgång och autentisering, informationslagring, användningshantering, tillstånd och kommunikation mellan dApps och internet.

Symbol: NEO

NEO är en decentraliserad open-source plattform som bygger på ett nätverk av smarta kontrakt. Framtaget för att tillåta utvecklingen av appar om tredje-parts distribution och andra finansiella kontrakt på plattformen. 

Nätverket kan genomföra hela 10,000 transaktioner varje sekund, och har en kontrollerad inflationstakt inbyggd i koden. NEO är ett kinesiskt bolag, men plattformen styrs på ett mer demokratiskt vis då man som användare kan rösta på saker som rör systemets styrning och underhåll. 

Symbol: DASH

Dash är en utväxt från Bitcoin, det man ofta kallar för “altcoin”, som har som mål att förbättra vissa tillkortakommanden hos originalet, och därmed styras och genomföra transaktioner på ett smidigare och snabbare sätt. 

Öppen källkod gäller också i detta decentraliserade nätverk, där de övergripande funktionerna styrs av s.k. Masternodes, som enkelt beskrivet arbetar “ovanför” miners, vilket ökar hastigheten hos hela nätverket. Här tillåts även helt ospårbara transaktioner. 

Certifiera dina kunskaper inom krypto

Nu när du har fått lära dig mer om hur handel med krypto fungerar är det dags att börja certifiera dina kunskaper med riktig handel. Innan du börjar med dina investeringar rekommenderar vi att du registrerar ett konto och bekantar dig med investeringsplattformen.

Där kan du hitta information om olika kryptovalutor, samt lära dig mer om vilka praktiska steg du behöver ta för att kunna börja investera.

Gör du smarta och genomtänkta investeringar kan du såklart gå med vinst, men gör du däremot dåliga investeringar kan de leda till förlust.

Därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap och information om plattformen bakom valutan du vill investera i! Du gör helt rätt i att börja med att registrera ett konto på en investeringsplattform.

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig utan krav på direkt insättning vid registreringen. Så registrera dig och ta din tid för att lära dig mer och bli redo att börja med dina investeringar!

Tillväxtpartner

Vill Du investera i andra finansiella tillgångar?

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap!

Du kan investera i aktier, fastighetsprojekt, krediter, fonder eller ta del av en automatisk spartjänst.

Ta mig till tillväxtpartners