Bopriserna fortsatt ner i december – samma nivåer som före pandemin

Under december minskade priserna i Sverige på bostadsrätter med -1% och villapriserna med -3%. Sedan toppnoteringarna i mars/april 2022 har bostadsrättspriserna i landet sjunkit med -14% och villapriserna med -15%. Enligt de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Priser på bostadsrätter

I såväl de centrala delarna som storstadsområdena i Stockholm och Malmö sjönk priserna med -1%. I Storgöteborg och i centrala Göteborg sjönk priserna med -2%. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan -7% i Malmöområdet till -13% i centrala Göteborg.

Bland länen ser vi en stor variation på prisutvecklingen på årsbasis. Från +18% i Jämtland, vilket är en Åre-effekt, till -20% i Dalarna, säger Hans Flink, Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Priser på villor

Under december sjönk priserna i Storstockholm med -2% och i de övriga två storstadsområdena med -3%, vilket också gäller för riket utanför storstadsområdena. På årsbasis har priserna fallit -12% i Storstockholm och -13% i Stormalmö och i Storgöteborg. Utanför storstadsområdena är prisnedgången på årsbasis mindre och landar på -9%, säger Hans Flink.

Utvecklingen på marknaden

Priserna på bostadsrätter i riket ligger nu på samma nivå som i januari 2020 medan villapriserna ligger +12% över priserna som rådde då. Men tar vi hänsyn till inflationen så är priserna i reala termer lägre än då.

Antalet försäljningar har varit betydligt lägre under 2022 jämfört med rekordåren 2020 och 2021. Jämför vi med 2019, som får anses vara ett normalår, var antalet sålda bostäder -3% färre, avslutar Hans Flink.

Mäklarsamfundets kommentar

Det har varit ett utmanande år för både bostadssäljarna och fastighetsmäklarna. December är normalt en svag månad på bostadsmarknaden, som detta år avslutades i moll med fallande priser på alla redovisade marknader.

Sett över tre månader är däremot bostadsrättspriserna i Stor-Stockholm oförändrade, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2022

bopriser

Statistiken baseras på försäljningen av 22 381 bostadsrätter under oktober 2022 – december 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2022 – september 2022, tolvmånaderssiffran med oktober 2021 – december 2021 och i enmånadssiffran jämförs september 2022 – november 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2022

bopriser

Statistiken baseras på försäljningen av 10 777 villor under oktober 2022 – december 2022. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2022 – september 2022, tolvmånaderssiffran med oktober 2021 – december 2021 och i enmånadssiffran jämförs september 2022 – november 2022 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisutvecklingen för villor baseras på K/T-talet (Köpesumman/Taxeringsvärdet). Medelpriset baseras på den senaste månadens försäljningar.

Investera i fastigheter genom våra tillväxtpartners

Nu när du har fått lära dig mer om hur du kan investera i fastigheter är det dags att börja certifiera dina kunskaper genom riktiga investeringar. Innan du börjar med dina investeringar rekommenderar vi att du registrerar ett konto och bekantar dig med investeringsplattformen. Där kan du hitta information om olika fastighetsprojekt, samt lära dig mer om vilka praktiska steg du behöver ta för att kunna börja investera.

Gör du smarta och genomtänkta investeringar kan du såklart gå med vinst, men gör du däremot dåliga investeringar kan de leda till förlust.

Därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap och information om hur plattformen fungerar och vilka projekt som erbjuds! Du gör helt rätt i att börja med att registrera ett konto på plattformen och börjar läsa på.

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig utan krav på direkt insättning vid registreringen. Du kan registrera dig på båda investeringsplattformar om du så önskar, därmed maximera fördelarna med respektive erbjudande. Så ta tillfälle i akt och registrera dig, samt ta din tid för att lära dig mer om att investera i fastigheter!

Tillväxtpartner

Tillväxtpartner