aktier

Bostadspriserna fortsatte ner i hela Sverige i december

Priserna på bostäder föll med i genomsnitt 2,4 procent i december i Sverige. Sedan vårens toppnoteringar har lägenhetspriserna fallit med omkring 14 procent och villapriserna med omkring 19 procent i Sverige som helhet.

Lägenhetspriser

Priserna på lägenheter och villor föll i samtliga regioner. Mest föll priserna på lägenheter i norra Sverige (-6,5 procent). Det största prisfallet på villor uppvisade mellersta Sverige (-4,7 procent). Störst sammanlagt fall från pristoppen på villor uppvisar Stormalmö (-21,4 procent), följt av Storstockholm (-20,8 procent) och Mellersta Sverige (-19,8 procent).

Lägenhetspriserna har fallit som mest från toppen i Norra Sverige (-17,2 procent), följt av Storgöteborg (-15,5 procent) och Stormalmö (-14,6 procent). Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för december.

Prognos för priser på bostäder

Priserna på bostäder föll med i genomsnitt 2,4 procent i december i Sverige. Prisfallen är större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster. Sedan toppnoteringen i våras, och för Sverige som helhet, har nu bostadspriserna fallit sammanlagt med nästan 17 procent.

–Vår prognos har varit att bostadspriserna ska falla med drygt 20 procent i Sverige som helhet enbart till följd av ränteuppgången. Vi börjar helt klart närma oss de nivåerna nu. Om arbetslösheten skulle komma att öka markant i kölvattnet av den annalkande lågkonjunkturen är det viktigt att bostadsräntorna inte fortsätter upp om vi inte ska få en riktigt besvärlig utveckling på andrahandsmarknaden som också skulle slå stenhårt mot en redan hårt prövad nyproduktion, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i en skriftlig kommentar.

Prisfall störst på legenheter i norra Sverige, villor i Stormalmö

Lägenhetspriserna föll i november med 1,5 procent för Sverige som helhet. Mest föll priserna i norra Sverige (-6,5 procent), detta i bjärt kontrast till uppgången i november. Sedan vårens toppnoteringar har lägenhetspriserna i Sverige fallit med nästan 14 procent. Lägenhetspriserna har fallit som mest från toppen i norra Sverige (-17,2 procent), följt av Storgöteborg (-15,5 procent) och Stormalmö (-14,6 procent).

Villapriserna föll i december med hela 2,9 procent i genomsnitt för Sverige som helhet. Det största prisfallet på villor uppvisade mellersta Sverige (-4,7 procent). Störst sammanlagt fall från pristoppen på villor uppvisar Stormalmö (-21,4 procent), följt av Storstockholm (-20,8 procent) och mellersta Sverige (-19,8 procent).

Fotnot: SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de tolv senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden.

HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013.  Booli är en del av SBAB.