styrränta

Så här mycket höjer Riksbanken styrräntan

Riksbanken har nu kommit med sitt räntebesked och det följer ECB:s linje – och på samma sätt flaggas det för fler räntehöjningar i Sverige under våren.

Rikbanken höjer styrränta lika mycket

Europeiska centralbanken kom nyligen in med en 50-punktshöjning av styrräntan.

Riksbanken brukar följa ECB. Och så blev det också.

I ett pressmeddelande är beskedet att den svenska styrräntan höjs med 50 punkter (0,5 procentenheter) till 3 procent.

Samtidigt flaggar Riksbanken för fler räntehöjningar under våren.

Det har även ECB gjort.

Riksbankens motivering om höjningen av styrränta

”Den höga inflationen urholkar hushållens köpkraft och gör det svårt för dem och företagen att planera sin ekonomi. Det är viktigt för förtroendet för inflationsmålet att inflationen faller tillbaka tydligt i år och mycket tyder på att så blir fallet. Men det är osäkert om inflationen kommer att falla tillräckligt snabbt och djupt, inte minst eftersom den underliggande inflationen fortfarande stiger. Om kronan dessutom fortsätter att utvecklas svagt blir det betydligt svårare för Riksbanken att varaktigt föra tillbaka inflationen mot målet. En starkare krona vore i det här läget önskvärd”, skriver Riksbanken.

”Genom att Riksbanken stramar åt penningpolitiken mer nu minskar risken för att den höga inflationen blir kvar under lång tid och därmed också för en ännu större penningpolitisk åtstramning längre fram”, heter det vidare.

Riksbanksdirektionen har även beslutat att från och med april sälja statsobligationer för att minska innehavet av värdepapper i snabbare takt.

”Riksbanken kan komma att förändra volymer och villkor om marknadsförhållandena är ogynnsamma. Riksbanken planerar inte att sälja sitt innehav av icke-statliga obligationer. Vidare har direktionen beslutat att erbjuda större volymer riksbankscertifikat, motsvarande banksystemets hela likviditetsöverskott, i de veckovisa penningpolitiska operationerna”, förklarar Riksbanken.

De svenska storbankerna och en rad andra bedömare räknade med att Riksbanken nu skulle höja räntan 50 punkter.

Räntebeslutet är det första som nye riksbankschefen Erik Thedéen deltagit i efter den tidigare mångårige riksbankschefen Stefan Ingves avgång.

Kronan stärks med omkring 11 öre mot dollarn till 10,47 kronor per dollar efter räntebeskedet. Mot euron stärks kronan med omkring 8 öre till nivån 11,26 kronor per euro.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde

 2022202320242025
KPI8,4 (8,3)8,6 (9,3)3,6 (3,0)2,4 (2,4) 
KPIF7,7 (7,6)5,5 (5,7)1,9 (1,5)1,9 (2,0) 
BNP2,5 (2,7)-1,1 (-1,0)0,9 (1,0)1,9 (1,7) 
Arbetslöshet, procent7,5 (7,4)8,0 (7,9)8,4 (8,3)8,4 (8,3) 
Styrränta, procent0,8 (0,7)3,2 (2,8)3,3 (2,8)3,3 (2,8) 

Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan

 2023 kv12023 kv12023 kv22024 kv12025 kv1
Styrränta2,01 (2,00)2,75 (2,64)3,21 (2,82)3,33 (2,84)3,33 (2,84) 

Källa: Riksbanken

Beslutet om styrräntan tillämpas från den 15 februari. Protokollet från direktionens penningpolitiska möte publiceras den 20 februari. Mer information om direktionens beslut finns i en protokollsbilaga på riksbank.se. En pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Jesper Hansson, chef för avdelningen för penningpolitik, hålls idag 11:00 på Riksbanken men föranmälda journalister kan även delta och ställa frågor via Zoom. För att delta krävs presslegitimation eller motsvarande. Presskonferensen sänds direkt på riksbank.se. De journalister som vill delta och ställa frågor via Zoom föranmäler sig till presstjänsten antingen via telefon 08-787 0200 eller via mejl [email protected] senast den 9 februari klockan 10:00.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Avanza

Nordnet