aktier
investera som en smart investerare rubrik

Börja investera som en smart investerare och få dina pengar att jobba för dig

Vad är skillnaden mellan att spara och investera?

Att spara är att lägga undan pengar för framtida bruk. Det är viktigt att spara så att du kan täcka fasta utgifter, som betalning av bolån eller hyra, och för att se till att du är beredd på nödsituationer. Vanligtvis sparar svenskarna på bankens sparkonto, som ger en rätt så låg ränta.

Att investera är när du sätter dina pengar på att arbeta för dig. Du köper en tillgång, som en aktie eller obligation, med hopp om att dess värde kommer att öka med tiden. Även om investeringar medför risken att förlora pengar, om en aktie eller obligation skulle minska i värde, har den också potential för större avkastning än du skulle få genom att sätta dina pengar på ett bankkonto med sparränta.

 

Huvudmålet med att investera dina pengar är att få dem att jobba för dig. Vill du bli en smart investerare så är detta den första regeln som du behöver ta till dig. Det är pengar som är investerade i tillgångar som kan ge avkastning, eftersom kapitalet blir då din arbetare.

Varför det är viktigt att investera

Att investera är ett effektivt sätt att sätta dina pengar i arbete och potentiellt bygga upp välstånd. Smarta investeringar kan göra att dina pengar överträffar inflationen och ökar i värde.

Den större tillväxtpotentialen med investeringar beror främst på kraften i sammansättningen (ränta-på-ränta effekten) och avvägningen mellan risk och avkastning.

Sammansättningens kraft (ränta-på-ränta effekten)

Sammansättning uppstår när en investering genererar intäkter eller utdelningar som sedan återinvesteras. Dessa intäkter eller utdelningar genererar sedan sina egna intäkter. Så, med andra ord, sammansättning är när dina investeringar genererar intäkter från tidigare intäkter.

Om du till exempel investerar i en aktie som ger utdelning, kan du överväga att dra nytta av den potentiella kraften med sammansättning genom att välja att återinvestera utdelningarna. Sammansättningens kraft är även känd som ränta-på-ränta effekten.

Avvägningen mellan risk och avkastning

Olika investeringar erbjuder olika nivåer av potentiell avkastning och marknadsrisk.

Risk är en investerings chans att ge en lägre avkastning än förväntat eller till och med tappa i värde.

Avkastning är summan pengar du tjänar på de tillgångar du har investerat, eller investeringens totala värdeökning.

Att investera i aktier har till exempel potential att ge högre avkastning. Däremot kommer att investera på en penningmarknad eller ett sparkonto sannolikt inte erbjuda samma avkastningspotential men anses vara mindre riskabelt än att investera i aktier.

Mängden risk du bär beror på din aptit – eller tolerans – för risk. Bara du kan bestämma hur stor risk du är villig att ta för möjligheten till högre avkastning. Men om du vill överträffa inflationen kan det vara nödvändigt att ta vissa risker. En ökad risk kan ge mer potential för dina pengar att växa.

För att öka de potentiella fördelarna med ränta-på-ränta effekten, börja investera så snart som möjligt och återinvestera automatiskt dina utdelningar.

Tidens kraft för en investerare

Varför är tid av essensen? Ju tidigare du börjar spara/investera – även små summor – desto större chans har du att nå dina pensionsmål. Detta beror på kraften i att ränta-på-ränta effekten.

Investerare A investerade 1 000 kronor per år i 10 år, med början vid 30 års ålder. Investerare B investerar också 1 000 kronor per år, men började vid 45 års ålder och gjorde det i 20 år. Även om investerare A sparade hälften så mycket som investerare B, hade investerare A mer pengar vid pensionstillfället, allt på grund av att man startade tidigare och uppnådde bättre ränta-på-ränta effekten.

Investerare B kommer att behöva spara mer för att komma ikapp. Detta är kostnaden för att vänta, en kostnad som snabbt ökar. Det spelar ingen roll vilken ålder du är – mer tid finns på din sida om du börjar spara till pension redan idag.

Räkneexempel innebär att investerare A har investerat totalt 10 000 kronor, medans investerare B 20 000. Om vi antar en konstant årlig ränta på 6 %, så kommer investerare A vid 65 års åldern ha ett sparat kapital på 59 964 kronor och investerare B kommer ha 38 993 kronor. Anledningen till skillnaden är att investerarens A pengar arbetade i 15 år mer.

Detta är vad tidens kraft och ränta-på-ränta effekten kan göra för din investering.

Investeringar kan hjälpa dig att uppnå ekonomiska mål, som att köpa ett hem eller finansiera din pension. Genom att investera sätter du dina pengar i arbete för att nå dessa mål.

Hur mycket ska jag investera?

Det beror på hur mycket du har, samt dina mål och tidslinje (även kallad din tidshorisont). Men en bra tumregel är att investera det maximala du bekvämt har råd med, efter att ha avsatt en nödfond, betalat av högkostnadsskulder, finansierat dagliga levnadskostnader och sparat för eventuella kortsiktiga mål.

Är det riskabelt att investera?

Såklart så finns det risker. Målet är att hantera riskerna. Vi tror att det bästa sättet att göra detta är att ha en plan, veta när du behöver pengarna och diversifiera din portfölj.

Vad menas med att diversifiera?

Med diversifiering menas det att du sprider dina pengar runt olika typer av tillgångar, så du lägger inte alla dina ägg i en korg. Du vill dela upp dina pengar mellan aktier, obligationer, fonder, krediter, kryptovalutor och  fastighetsprojekt baserat på din risktolerans och investeringshorisont.

Dessutom kan du kategorisera dina investeringar inom respektive område som t.ex. aktier för bolag av olika storlekar, olika branscher och marknader.

Olika typer av investeringar

Det finns olika typer av tillgångar som du kan göra din investering på. Vi har redan nämnt aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter och fonder. Här nedan har du chansen att fördjupa dig inom respektive tillgångsslag och lära dig hur du bäst kan fördela dina investeringar. Du erbjuds även att skaffa generell kunskap inom ekonomi.

Allt i syfte att du ska bli en smartare, säkrare och rikare investerare!

För att bli en duktig investerare behöver du ha bra finansiell kunskap. Därför har vi på aktier24.se skapat denna investeringsskola där vi har samlat värdefull kunskap om att investera i olika typer av tillgångar.

UTBILDNING inom finansiell kunskap

Kryptoskolan

Kryptoskolan för kunskap om krypto! Här kan du lära dig om vad krypto är för något och hur du kan bedriva...

Gå till skolan

Fastighetsskolan

Investera i fastigheter! Här kan du lära dig om hur du kan investera i fastigheter genom olika fastighetsprojekt där du kan...

Gå till skolan

Kreditskolan

Investera i krediter! I kreditskolan har du chansen att lära dig mer om hur du sprider dina risker och breddar din...

Gå till skolan

Fonderskolan

Fonderskolan för kunskap om fonder! I fonderskolan får du möjlighet att lära dig om olika typer av fonder, samt hur du...

Gå till skolan

Aktieskolan

Aktieskolan för kunskap om aktier! Här kan du lära dig om vad aktier är för något och hur du kan bedriva...

Gå till skolan

Ekonomiskolan

Ekonomiskolan kunskap om ekonomi! Här kan du lära dig viktiga ekonomi begrepp och termer som hjälper dig med att vässa din...

Gå till skolan

Att sätta investeringsmål

För att hjälpa dig komma dit du vill vara ekonomiskt är det viktigt att sätta upp mål. Och oavsett vilken fas av livet du befinner dig i, kan ett metodiskt tillvägagångssätt hjälpa till att göra den här processen lite mindre skrämmande. Det första steget är att fastställa dina ekonomiska behov.

Ekonomiska behov

Finansiella behov skiljer sig mycket från finansiella mål. Ett behov är något du bör se på som en vanlig och nödvändig utgift. Ekonomiska behov kan vara:

 • Mat
 • Kläder
 • Transport
 • Hyra eller betalning av bolån
 • Försäkring
 • Besparingar för oförutsedda händelser

Ekonomiska mål

Ett ekonomiskt mål är något du planerar för, och ofta kan det styras av dina ekonomiska behov. Några exempel inkluderar:

 • Att betala av skulder
 • Betala av CSN lånet
 • Spara tillräckligt för att köpa egen bostad (hus eller bostadsrätt)
 • Spara ihop till en bekväm pension
 • En total ekonomisk frihet

Med smart planering kan du bidra till att öka sannolikheten att nå dina ekonomiska mål. Du vill uppskatta hur lång tid det tar att nå dem. Du kanske tycker att det är lätt nog att spara för ekonomiska behov och kortsiktiga mål, men långsiktiga mål kräver ofta disciplin och planering.

Att sätta upp och sedan prioritera dina mål kan hjälpa dig på vägen. Var särskilt noga med att diskutera planer med din partner för att lära dig var ni har (eller inte har) en gemensam vision. Och tänk på när du kan komma att behöva pengarna. Är det bättre att spara på ett skattepliktigt eller skatteförmånligt konto?

 • Var realistisk när du sätter upp dina mål.
 • Planera inte att uppnå orealistisk avkastning, eftersom marknaderna fluktuerar och tidigare resultat inte är en garanti för framtida resultat.
 • Spåra dina framsteg. Börja med milstolpar du kan uppnå och utmana dig själv att göra bättre.

Livshändelser

Om du planerar att göra ett stort inköp under de kommande 5-15 åren, som att lägga en handpenning på ett hem eller betala för en högskoleutbildning, kanske du vill överväga investeringar.

Var dock medveten om att även om investeringar kan erbjuda möjlighet till högre avkastning och långsiktig tillväxt, innebär det högre risk och det är möjligt att förlora det investerade kapitalet.

Långsiktiga mål

Mål på din längsta tidshorisont, såsom pensionering, kräver mer specifik planering. När du startar din planeringsprocess kommer det att vara viktigt att diskutera dina specifika mål, tidshorisont och risktolerans med din finansiella rådgivare om du har en för att göra det möjligt för honom eller henne att presentera lämpliga investeringsalternativ.

Hur du börjar investera på egen hand

Det är frestande att skjuta upp investeringar. Du kan komma på många ursäkter: jag har inte sparat tillräckligt med pengar än, det är tidskrävande eller jag vet inte var jag ska börja. Men sanningen är att du kan börja investera med bara några hundra kronor genom att överväga följande steg.

Identifiera dina mål

Fråga dig själv vad du vill uppnå. Är ditt mål en handpenning på ett hus? Sparar du till pension? Eller vill du bara komma igång och lära dig att investera på aktiemarknaden?

Dela upp dina mål i kortsiktiga, medellånga (ett till fem år) och långsiktiga (mer än fem år). Bestäm sedan hur mycket pengar du vill spara för varje mål.

Välj ett konto baserat på ditt mål

Nu är det dags att genomföra din plan och börja investera.

Vissa investerare är frestade att vänta på ”rätt” ögonblick för att investera. Men att börja tidigt, och regelbundet investera vad du kan, tar dig vanligtvis mycket längre än att vänta.

Skapa en diversifierad portfölj baserat på din risktolerans

Att investera kan generera avkastning över tid, men det innebär också risk. Som investerare måste du bestämma hur mycket risk du är villig och kan ta.

Om ditt mål är många år bort kan det finnas mer tid att klara av marknadens upp- och nedgångar. Så du kan vara bekväm med en portfölj som har en större potential för tillväxt och en högre risknivå.

Men om din tidsram är kortare och du har liten förmåga att ta en förlust, bör du överväga att ta ett mer konservativt tillvägagångssätt.

Risk

Risk betyder att det finns en ”möjlighet” för dina investeringar att förlora i värde.

Riskvilja

Riskvilja handlar om hur mycket fluktuationer i värde du kan tåla på vägen mot ditt mål.

Risk tolerans

Risktolerans är din vilja att ta risker. Den handlar om hur stor risk du kan tåla rent psykiskt.

Riskkapacitet

Din förmåga att ta risker utan att äventyra dina ekonomiska mål. Hur mycket risk du faktiskt har råd med.

Nu är det dags att tänka på din portfölj. Låt oss börja med byggstenarna eller ”tillgångsklasserna”. Det finns olika tillgångsklasser – som vi redan nämnde aktier, kryptovalutor, fonder, fastigheter och krediter.

Sättet du delar upp dina pengar mellan dessa grupper av investeringar kallas tillgångsallokering. Du vill ha en tillgångsallokering som är diversifierad eller varierad. Detta beror på att olika tillgångsklasser tenderar att bete sig olika beroende på marknadsförhållanden. Tillgångar som har högre risk har oftast högre avkastning och vice versa.

Det är detta som gör tillgångsallokering så viktig. Du vill ha en tillgångsallokering som passar dina mål, risktolerans och tidslinje

Sätt upp din portfölj i 3 steg

När du känner dig redo att sätta igång ska du börja med att sätta upp din portfölj. Här följer tre rekommenderade steg som du behöver följa för att göra det rätt.

1. Bestäm din tillgångsallokering

I allmänhet, om du är en riskvillig investerare som letar efter inkomst och stabilitet, kan den konservativa portföljen med en större allokering av obligationer än aktier vara rätt för dig. Men om du är en långsiktig investerare som letar efter hög tillväxtpotential, kan den aggressiva portföljen med en stor allokering av aktier tilltala dig.

2. Diversifiera inom tillgångsklasser

Aktier kan delas upp ytterligare i olika typer. Du kan till exempel investera i aktier som representerar stora företag (large-cap), små företag (small-cap), internationella företag och allt däremellan. Därför är det viktigt att hålla kolla på företag till salu. Samma gäller även för andra tillgångsklasser, allt handlar om marknadsexponering.

3. Diversifiera inom sektorer

Du kan bryta ner dina investeringar ytterligare. Till exempel, med stora aktier kan du investera i olika sektorer (som teknik, hälsovård och kommunikation). Inom varje sektor kan du även investera i olika branscher. Inom sjukvårdssektorn kan du till exempel överväga läkemedels-, bioteknik- eller utrustningsindustrier. Samma principer gäller även för andra tillgångsklasser, allt handlar om marknadsexponering.

Håll dig uppdaterad - sikta långsiktigt

Det är viktigt att titta på de framsteg du gör mot dina mål över tid, i motsats till att spåra kortsiktiga upp- och nedgångar.

På grund av ränta-på-ränta effekten (återinvestera intäkter och hålla dem investerade för att generera mer intäkter), handlar investeringar lika mycket om hur mycket tid du har, som det handlar om hur mycket pengar du börjar med.

 • Ställ in regelbundna bidrag till den tottala kassan. Även blygsamma bidrag, när de görs regelbundet, kan potentiellt löna sig på lång sikt.
 • Checka in med jämna mellanrum. Kontrollera dina investeringar minst årligen för att se till att de fortfarande är i linje med din ursprungliga allokering. Om inte, överväg att balansera om. Stora livshändelser, som ett nytt jobb, nytt barn, äktenskap eller skilsmässa, kan också kräva vissa justeringar.

Smart var ordet

Att vara smart betyder att du är genomtänkt i ditt handlande. Att du planerar ordentligt. Och att du sätter upp realistiska mål. Det handlar också mycket om självinsikt, dvs. att du vet vilka risker du är villig att ta. Men också vilka risker har du har kapacitet att ta, vilka risker har du råd med det vill säga.

Att investera som en smart investerare handlar lika mycket om långsiktighet som allt det ovannämnda. Oavsett vart du befinner dig i livet just nu, så har du säkert en bra bit kvar, så därför är det bäst att börja redan idag! Tiden som är bakom dig kan du inte ta igen, den är förlorad. Däremot tiden som du har framför dig ska du ta vara på det bästa möjliga sättet. Som du redan började.

Genom att du investerade din tid i att läsa denna artikel så har du redan gjort en smart investering! Du har investerat i dig själv och din kunskap, som är egentligen din största tillgång. Kunskap är makt och med finansiell kunskap kan du få dina pengar att jobba för dig, vilket är den sanna vägen till ekonomisk frihet!

Dags att CERTIFIERA din finansiell kunskap

Partners för finansiell tillväxt

Våra noggrant utvalda partners har ett brett utbud av investeringstjänster för finansiell tillväxt.
Registrera ditt konto hos dem och börja med dina investeringar redan idag!