aktier
Köper man aktier bara för att köpa aktier

Köper aktier bara för att köpa aktier? Börja gör klokare val!

Ordet aktie kommer från det holländska ordet actie som i sin tur kommer från latinets actio som kan härledas till agere – att handla. En aktie betyder att du har ägarandel i ett företag och när du äger aktier blir du delägare i företaget. Så köp aktier för att vara delägare i ett företag du tror kan göra bra affärer så att dina andelar blir mer värda över tid.

Varför vill man köpa aktier?

För att tjäna pengar, kort och gott. När du köper aktier så köper du en tillgång. Finare sagt du investerar ditt kapital i en tillgång och på det sättet får du ditt kapital att arbeta för dig. När värdet på aktien stiger stiger värdet på din tillgång som du då kan sälja och realisera en vinst.

Köp aktier som ger utdelning. Det gör du genom att investera i ett stabilt företag med god ekonomi. Utdelning till aktieägarna beslutas av styrelsen och sker vanligtvis en gång per år, men det finns bolag som delar även oftare.

Med rätt strategi (och tillräcklig stor summa investerat kapital) kan du över tid bygga en inkomstkälla från aktieutdelningar! Smart eller hur!

Köp aktier säger ni, men hur går det till?

Idag är handeln med aktier helt digitaliserad och sker genom olika banker och finansiella institut. När du köper aktier så får du en avräkningsnota som du har tillgång till via det finansiella institut som du handlar på.

Avräkningsnotan kan ses som ett kvitto på hur många aktier du har köpt eller sålt samt till vilken kurs och datum för affären. Det är ditt bevis att du har köpt aktier, eller sålt för den delen.

När du har köpt en aktie så blir du registrerad som ägare i aktieboken som är ett register över alla ägarna. Denna registrering kan göras antingen av ett finansiellt institut eller av Euroclear Sweden AB

Vad är en aktieorder?

För att köpa aktier lägger du en aktieorder. En aktieorder är en slags beställning där du anger vilken aktie du vill köpa, hur många och till vilket pris. När det kommer till pris brukar det för nybörjare vara bra att ange den aktuella aktiekursen eller marknadspriset.

Det ökar chansen att ditt aktieköp går igenom.

Normalt gäller en aktieorder en dag, något som kallas intradagsorder. Om den inte avslutas innan handelsdagens slut tas den bort och du behöver lägga en ny order nästa dag.

Förutom intradagsorder går det även att lägga en flerdagsorder när du ska köpa aktier. Risken med det är däremot att du kan behöva betala mer för en aktie om aktiekursen går ner innan du hinner upptäcka och ändra din order.

I orderdjupet kan du få mer information om det pris som en aktie har för tillfället.

Vad är orderdjupet?

I orderdjupet får du information om vad andra köpare är villiga att betala och vad säljarna kan tänka sig att sälja för. Här kan du även se hur många aktier som är ute på marknaden.

Orderdjupet ger dig alltså en indikation på var du bör lägga dig prismässigt för att öka chansen att ditt aktieköp ska gå igenom.

Courtage

När du köper aktier betalar du en avgift som kallas för courtage. Samma avgift tas ut även när du säljer aktier. Hur stor courtage avgiften blir styrs av plattformen där du köper aktier. Så köp aktier hos den aktören som erbjuder dem mest förmånliga villkor för aktiehandeln!

köp aktier via din laptop

Olika typer av aktier som du kan köpa

Idag när man pratar om aktier så syftar man främst till stamaktier. Stamaktier kallas för A-, B-, C- aktier. När man startar ett företag så är det stamaktier som ges ut (emitteras) då. 

Varför heter de olika då? Jo, för att bokstäver urskiljer hur stor rösträtt man har under bolagsstämmorna. 

Det är vanligt att A-aktierna ger flest rösträtter medans B- och C- aktien ger färre röster. Sedan finns det också preferensaktier som vi kommer prata om senare. Vilka rättigheter som är kopplade till varje aktie typ är något företaget själva bestämmer. 

En viktig sak att tänka på är att självaste utdelningen är oftast likadan trots att du äger olika typer av aktier. 

Rösträtt

Varje år håller företagen en bolagsstämma för att fatta viktiga beslut om verksamheten, bland annat om det ska delas ut en utdelning samt val av styrelse. 

Beroende på vilken typ av aktie du äger så har du rösträtt på diverse förslag. Så rösträtt innebär helt enkelt att du får en möjlighet att besluta kring företagets framtid. Om du vill kunna vara med och bestämma mycket, köp aktier av typen A för oftast ge dem högst rösträtt. 

Vilken typ av aktier ska man köpa?

Köp aktier beroende på i vilken utsträckning du vill vara engagerad i företagets framtid. Därför är det bra att läsa på om vilka rättigheter varje aktietyp ger, eftersom det är upp till varje företag att själva besluta detta. 

Exempelvis om det bara är A- aktier som ger dig rösträtt och du vill vara högst delaktig i företaget bör detta va den aktie typen du ska köpa. Oftast för småsparare så kvittar det vilken aktie typ man äger eftersom det oftast inte är några större skillnader mellan kurserna samt utdelningen.

När det däremot gäller riktigt stora bolag så är det främst B- och C- aktier som privatpersoner äger, snarare än A- aktier. Detta medför också att handeln i B- och C- aktierna är högre, som gör dessa enklare att köpa och sälja på daglig basis.

Köp preferensaktier

Som vi nämnde ovan, så ska vi berätta mer om preferensaktier. Preferensaktier är en speciell typ av aktier som ger ägarna rätt till utdelning före stamaktierna. 

Preferensaktier är aktier som ger ägaren rätt till utdelning före stamaktieägare. Det som kännetecknar preferensaktier är följande:

Preferensaktier har således något som kallas för företrädesrätt, samt så har de oftast en förbestämd fast utdelning, till skillnad från stamaktierna som inte har sådan begränsning. Köper du preferensaktier så har du med andra ord några fördelar jämfört med stamaktieägarna.

Köp aktier som ger utdelning

En aktieutdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna. Den vanligaste formen av utdelning är att ett bolag delar ut hela eller delar av förra årets vinster.

Aktieutdelning mäts oftast med måttet direktavkastning, som är utdelning genom den aktuella aktiekursen. Att ett företag erbjuder utdelning till sina ägare är ett gott tecken på god ekonomi och stabil tillväxt över tid vilket kan tolkas som en stark köpsignal.

Köp aktier för att tjäna pengar

Kan man tjäna pengar på att köpa aktier?

Såklart! När vi säger köp aktier då menar vi att du ska göra det för att tjäna pengar. Genom att köpa aktier kan du få dina pengar att jobba för dig. Det är även ett bra alternativ till att ha pengarna på sparkonto på banken eftersom du kan tjäna en bättre ränta.

Köp aktier långsiktigt eftersom många anser även att långsiktig aktiehandel kan vara vägen till ekonomisk frihet, om man investerar rätt såklart!

Köp aktier riskfritt? Nja, inte riktigt!

Med möjligheten till en högre avkastning kommer även risken i form av osäkerhet kring investeringen. Det är inte givet att dina köp aktier kommer vara vinstgivande så därför är det viktigt att ha så bra kunskap och tillgång till värdefull information innan du börjar köpa aktier.

Hur stiger aktier i värde?

Allt som kan ha en påverkan på bolagets framtida vinst kan vara en faktor som gör att aktiekursen stiger. Bland annat följande faktorer:

 • företagets faktiska prestation i förhållandet till marknadens uppsatta förväntningar
 • marknadsnyheter
 • bransch trender
 • företagets pressmeddelanden och kommunikation med marknaden
 • ekonomins konjunkturläge
 • finansiella rapporter

Hur ska du tänka när du köper aktier?

När det kommer till valet av aktier så handlar det om att analysera företagets historik samt dess framtida möjligheter.

Första steget bör vara att läsa på om vad företaget arbetar med samt ställa sig dessa frågor:

 • Förstår jag tjänsterna eller produkterna företaget erbjuder? 
 • Förstår jag vilka hinder det kan finnas för företagets affärsidé framöver?
 • Tycker jag att ledningen har rätt kompetens och erfarenhet?

Om svaret är JA till dessa frågor bör första urvalet vara klart. 

Sedan ska du börja läsa på om företagets finansiella historik, som du hittar i företagets finansiella rapporter. Det är denna transparens som är en av de mest grundläggande faktorer för att ett företag ska få vara börsnoterat.

De ska kvartalsvis ge rapporter kring hur finansiella situationen är i företaget så att man alltid kan vara uppdaterade och värdera om man anser att det finns värde att fortsätta investera i företag eller om det är dags att sälja.

Oftast finns denna grundläggande informationen på IR (investor relations) sidan på företagets hemsida. Där hittar du:

 • Kvartalsrapporter (Q1, Q2, Q3, Q4)
 • Årsredovisningen

Sedan förekommer det även för vissa branscher månadsvisa rapporter med informationen om utvecklingen av marknadsfaktorer inom branschen i fråga. Utöver detta är det nyttigt att följa makro ekonomiska faktorer som inflation, marknadsräntor, arbetslöshet, med mera.

Den helhetsbilden som du får fram genom analysen ska ge dig indikationer till valet av aktier du kan investera ditt kapital i. Dessutom ska dina val styras utifrån din investeringsstrategi – tillväxt eller utdelning.

Gör ordentlig analys innan köp av aktier

Köp aktier med tillväxtstrategi

Tillväxtstrategi använder du för köp aktier i bolag som växer kraftigt, så kallade tillväxtbolag. Med den här strategin vill man lyckas med att förutse ett företags framtida tillväxttakt.

Det underlättar däremot om man har med sig några riktlinjer på vägen. Man tittar då på både marknadens utsikter att växa, samt företagets egna utrymme och potential att vinna nya marknadsandelar.

Ett tillväxtbolag behöver nödvändigtvis inte vara litet, utan det som kännetecknar ett tillväxtbolag är möjligheten att kunna växa mycket under lång tid framöver.

Om ett bolag ska växa mycket behöver det antingen agera på en marknad som växer starkt eller själva vara en liten aktör med mycket utrymme kvar att växa på. Denna strategi förknippas med något större riskbenägenhet vid investeringar. Köp aktier med tillväxtstrategi när du har högre riskbenägenhet och är ute efter högre avkastning.

Köp aktier med utdelningsstrategi

Köp aktier med utdelningsstrategi när du vill titta på bolag som har hög eller starkt växande aktieutdelning. Det är svårt att förutse framtida utdelning men däremot är det enkelt att se hur företaget har delat ut historiskt.

Målet med utdelningsstrategi är att finna bolag med hög direkt avkastning och hållbar affärsmodell.

Generellt sett så är det mogna och stabila bolag som har regelbundna utdelningar. Således anses utdelningsstrategin ofta vara en defensiv och försiktig strategi eftersom större, stabila bolag inte förknippas med så stor risk.

Köp aktier med utdelningsstrategi när du är mindre riskbenägen och har längre investeringshorisont.

Blanda dessa strategier?

Tillväxtstrategin och utdelningsstrategin utesluter inte varandra nödvändigtvis, speciellt inte i tider när ekonomin befinner sig i en hög konjunktur. Dock är det svårt att förvänta sig att ett bolag går så pass bra att den både har stark tillväxt och lyckas dela ut. Lyckas du hitta sådana bolag så kan du förvänta dig fantastisk avkastning på din investering.

Välkommen att besöka vår AKTIESKOLA om du vill lära dig mer om hur du kan köpa aktier eller köp aktier direkt genom någon av våra TILLVÄXTPARTNERS (där du kan registrera ett konto helt kostnadsfritt).

Var strategisk och köp aktier smart