aktier

CSN Räntan på studielån 2023 beslutad

Regeringen har nu beslutat om räntan för studielån , dvs. CSN ränta för 2023. Den nya räntan blir 0,59 % och består av en årlig basränta och ett påslag för att täcka kreditförlusterna på studielån.

I slutet av varje år fastställer regeringen kommande års ränta på studielånen. CSN räntan beräknas utifrån statens upplåningskostnad de senaste tre åren och subventioneras sedan med 30 %. Ränteläget har de senaste åren varit lågt, vilket har gett en mycket låg ränta på studielån.

Under 2022 har räntan gått upp, vilket också gör att räntan på studielånen blir högre. Nu har regeringen beslutat om räntan för 2023 som sätts till 0,59 %. CSN räntan består av två delar, en årlig basränta och ett påslag för att täcka kreditförluster (pengar som inte betalas tillbaka).

  • Basräntan för 2023 är 0,14 %.
  • Påslaget på räntan är 0,45 % och läggs till från och med 2023. Påslaget är nytt och läggs till för att täcka kreditförluster på studielån. Idag betalar c:a 95 % av alla låntagare tillbaka på sina lån, och de 5 % som inte betalas tillbaka täcks istället av skattepengar.

Sammantaget ger detta en CSN ränta på 0,59 % för 2023.

Vad innebär CSN ränta 2023 i praktiken?

För en genomsnittlig låntagare med en skuld på 166 000 kr med den nya CSN ränta ökar månadskostnaden för lånet under 2023 med 82 kr.

– Trots höjningen för 2023 är studielånet fortsatt mycket fördelaktigt jämfört med många andra lån, säger Jan Söderholm, ekonomichef på CSN. Och sett ur ett historiskt perspektiv är det fortfarande en låg ränta.

CSN ränta 2023 och 10 år bakåt

csn ränta 2023
Källa: www.csn.se "Ränta de senaste tio åren"

Frågor och svar om höjningen av CSN ränta

Hur påverkar det här mig som studerar?

Storleken på studiemedlen påverkas inte av räntehöjningen, däremot påverkar räntan hur mycket du ska betala tillbaka på ditt studielån. För de allra flesta studerande med studiemedel börjar återbetalningen av lånen när studierna är avslutade.

Jag har tagit studielån innan CSN räntan höjs, gäller räntehöjningen mig?

Räntehöjningen gäller alla som har studielån som är tagna efter 1988.

Lån som är tagna innan 1989 har ingen ränta utan räknas upp med ett så kallat regleringstal i stället. De lånen påverkas inte av den här räntehöjningen.

Vad händer om jag får svårt att betala tillbaka studielånet?

Om du har svårt att betala på ditt lån på grund av att du har låg inkomst eller att du har synnerliga skäl, kan du ansöka om att få betala mindre under en period. Det kallas för nedsättning.

Här kan du läsa mer om nedsättning av studielånet

Om du har lån tagna mellan den 1 juli 2001 och den 31 december 2021 har du möjlighet att ansöka om ändrade betalningsvillkor. Det innebär att du ändrar ditt lån till ett nytt annuitetslån och kan då få en ny återbetalningstid där du betalar din skuld på fler år med en lägre månadskostnad som följd.

Här kan du läsa mer om att ändra dina lån.

Jag vill betala av mitt studielån helt innan CSN räntan höjs. Hur gör jag?

Om du vill betala av ditt studielån ska du ringa eller mejla till oss och meddela när du vill göra inbetalningen. Då räknar vi ut räntan fram till dess så att du vet exakt vilken summa du ska betala.

Det kostar inget extra att slutbetala lånet.

Hur mycket dyrare blir studielånet med den nya CSN räntan?

Här är några exempel på hur mycket dyrare månadskostnaden blir för olika skuldnivåer nu när CSN ränta höjs.

  • 50 000 kr: 25 kr
  • 100 000 kr: 49 kr
  • 150 000 kr: 74 kr
  • 200 000 kr: 98 kr
  • 250 000 kr: 123 kr
  • 300 000 kr: 148 kr
  • 500 000 kr: 246 kr

Hur tas beslutet om CSN räntan?

Räntan på studielån beslutas av regeringen och inte av CSN. Rent formellt kommer förslaget om den årliga räntejusteringen från Riksgälden. Riksgäldskontoret skickar i november ett förslag till regeringen på en ränta. Förslaget har beräknats utifrån alla räntesatser på statsobligationer och statsskuldsväxlar, med undantag för tremånaders statsskuldväxlar, som givits ut under perioden från november tre år bakåt till och med oktober innevarande år. Räntan blir genomsnittet av alla dessa räntesatser och avrundas till två decimaler, och subventioneras med 30 %.

Påslaget på CSN räntan är ett resultat av en ny räntemodell som CSN tidigare i år fick i uppdrag av regeringen att ta fram. Räntemodellen ingick i budgetpropositionen för 2023, som riksdagen beslutade om den 21 december. Utifrån Riksgäldens förslag och beslutet i budgetpropositionen fastställde sedan regeringen räntan till 0,59 % för 2023 den 22 december.

För mer information om CSN ränta hänvisar vi till CSN hemsida 

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Investera i aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter och fonder

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap! Du börjar med att registrera ett konto på plattformar som passar bäst din investeringsbenägenhet och strategi. Exempelvis:

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på samtliga investeringsplattformar om du så önskar.

Funderar du på att köpa ett helt företag, då ska du kika in vilka företag till salu vår företagsmäklare erbjuder i dagsläget!