aktier

Danske Bank bedömer att bostadspriserna stabiliseras först senvåren 2023

Danske Banks boprisindikator som avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun visar att priserna gick ned med 0,5 procent i december. Nedgången var 0,6 procent justerat för säsongsfaktorer. Det framgår av en analys på torsdagen.

Prisutvecklingen bland storleksklasserna var mixade, lägenheter i storleken 30-40 kvadratmeter samt 60-80 kvadratmeter steg i pris under december, medan övriga storleksklasser bidrog till den totala nedgången. Sett till utvecklingen sedan pristoppen i februari/mars är dock prisnedgången relativt jämnt fördelad.

Enligt Hemnet är utbudet fortsatt väldigt högt, trots detta håller omsättningen uppe vilket i Danske Banks mening är rätt anmärkningsvärt men är alltjämt i linje med de omsättningsnivåer som rådde 2015-2019, det vill säga exkluderat pandemin då omsättningen nådde rekordhöga nivåer.


Överraskande nog tycks bostadspriserna ha stabiliserats något under november och december, detta trots att Riksbanken under samma period höjt styrräntan med ytterligare 75 punkter.


”Vi ser dock detta som tillfälligt, dels givet att räntehöjningarna ännu inte fått full effekt i ekonomin och dels räknar vi med åtminstone ytterligare 50 punkters höjning (märk väl att marknaden prisar omkring 120 punkter under första halvåret 2023) från Riksbanken härifrån. Vi vidhåller därmed vår vy om att en nedgång om 20 procent från pristoppen är att vänta, vilket i sin tur innebär en nedgång om ytterligare 8 procentenheter härifrån. Bostadspriserna lär sannolikt inte stabiliseras förrän sen vår nästa år, när fokus lär ligga skiftat mot eventuella räntesänkningar snarare än räntehöjningar och inflationen börjat röra sig ned”, skriver Danske Bank.

– Stockholms bostadsrättspriser trotsade återigen tyngdlagen i december och föll endast marginellt. Utsikterna för 2023 är emellertid oförändrat dystra då alla för bostadspriserna negativa faktorer kvarstår såsom oförändrade amorteringskrav, fallande reallöner, skyhöga elpriser, en vacklande arbetsmarknad samt Riksbankens fortsatta räntehöjningar, kommenterar Michael Grahn, chefsekonom i Danske Bank.

Tessin

Fastigheter

Kameo

Fastigheter