aktier

Framtidsutsikter: Fed svänger och guldpriset rusar

”En duvaktig politik skapar en väldigt bra miljö för den här typen av investeringar”, säger ädelmetall-förvaltaren till Privata Affärer och räknar med en dramatisk ökning av guldpriset.

Guld- och silverproffset Ned Naylor-Leyland ger uttryck för sina förhoppningar om ett förestående guldrally i PA-intervjun.

När den väntade lågkonjunkturen snart slår till kommer USA:s centralbank Federal Reserve att tvingas överge sin hökaktiga penningpolitik och inta en mer duvaktig hållning.

Det innebär att Fed drar ner på sina åtstramningar och räntehöjningar och börjar tillämpa en mjukare linje.

Effekten av det blir att guldet rusar, enligt expertens prognos.

Guldpriset spränger 2 100 dollar-nivån

”Den här gången kommer vi att få en betydande uppgång där guldet bryter igenom 2 100 dollar-nivån”, säger fondförvaltaren till Privata Affärer.

Någon händelse med inflationen kommer att bli utlösande faktor för Fed att göra en omsvängning, tror experten och uppmanar investerare av ädelmetallen att agera som centralbankerna och se till att äga guld.

Han kan däremot inte ge något svar på vad som är en rimlig guld-allokering i portföljen men säger att de flesta brukar ligga på mellan 2 och 5 procent.

Guld har förmågan att vara motståndskraftigt i tuffa tider, det skyddar mot risker i det monetära systemet, framhåller Ned Naylor-Leyland vidare i intervjun.