aktier
Börsen för handel med tillgångar

Börsen är platsen där du kan investera i finansiella tillgångar

Vad är börsen?

Börsen är en marknadsplats där företag kan emittera aktier och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

På börsen kan investerare också handla med valutor, råvaror och andra varor. Börsen är ett ställe där man kan köpa och sälja saker på en öppen marknad, och priserna på de olika produkterna kan variera beroende på efterfrågan och utbud.

I Sverige finns det flera olika börser, inklusive Stockholmsbörsen och NASDAQ OMX.

Vad är investerare?

Investerare är personer eller företag som placerar pengar i finansiella instrument, till exempel aktier, obligationer, fonder eller fastigheter, med målet att tjäna pengar på sina investeringar.

Investerare kan vara privatpersoner som vill förbättra sin privatekonomi, företag, institutioner eller regeringar. Investerare kan välja att investera i olika typer av finansiella instrument beroende på sina egna mål och riskprofil.

Många investerare försöker att diversifiera sina investeringar för att minska risken för förluster och förbättra sina chanser att tjäna pengar.

Investerare kan också anlita finansiella rådgivare eller andra experter för att hjälpa dem att välja lämpliga investeringar.

Kapital

Kapital är pengar eller andra tillgångar som används för att finansiera en verksamhet eller investering. Det finns olika typer av kapital, inklusive ägarkapital, lånekapital och riskkapital.

  • Ägarkapital är pengar som investeras i en verksamhet av dess ägare eller aktieägare.
  • Lånekapital är pengar som lånas av en verksamhet, till exempel genom att emittera obligationer eller genom att ta upp lån från banker eller andra långivare.
  • Riskkapital är kapital som investeras i företag i utbytet mot en andel av företaget och dess eventuella vinster.

Kapital är viktigt för att finansiera verksamheter och investeringar och kan vara avgörande för att företag och andra organisationer ska kunna växa och utvecklas.

Vad är efterfrågan?

Efterfrågan är mängden av en vara eller tjänst som konsumenter är villiga och able att köpa vid en viss prisnivå. Efterfrågan på en vara eller tjänst påverkas av många olika faktorer, inklusive priset på varan eller tjänsten, konsumenternas inkomster, priserna på substitut och komplement, samt konsumenternas preferenser och beteenden.

Efterfrågakurvan är ett verktyg som används för att illustrera hur efterfrågan på en vara eller tjänst förändras när priset på varan eller tjänsten ändras. Efterfrågan är en viktig faktor att beakta vid prissättning och marknadsföring av varor och tjänster.

Samma mekanismer tillämpas när man pratar om handel med finansiella tillgångar på börsen.

Vad är utbudet?

Utbudet är mängden av en vara eller tjänst som producenterna är villiga att sälja vid en viss prisnivå. Utbudet på en vara eller tjänst påverkas av många olika faktorer, inklusive priset på varan eller tjänsten, producenternas kostnader, teknologi och resurser, samt förändringar i lagar och föreskrifter.

Utbudskurvan är ett verktyg som används för att illustrera hur utbudet på en vara eller tjänst förändras när priset på varan eller tjänsten ändras. Utbudet är en viktig faktor att beakta vid prissättning och produktion av varor och tjänster.

Samma mekanismer tillämpas när man pratar om handel med finansiella tillgångar på börsen.

Finansiella instrument på börsen

Finansiella instrument är produkter som används för att överföra pengar och finansiella risker mellan parter. Det finns många olika typer av finansiella instrument, inklusive aktier, obligationer, derivat, valutor, råvaror och andra varor. Finansiella instrument kan användas för att spara pengar, placera pengar, försäkra sig mot risker och göra affärer.

Många finansiella instrument handlas på börsen, men de kan också handlas direkt mellan parter eller via finansiella institutioner. Finansiella instrument kan vara komplexa och det är viktigt att förstå hur de fungerar innan man investerar i dem.

finansiella instrument på börsen

Vad är aktier?

Aktier är en typ av finansiellt instrument som ger ägaren en andel i ett företag. När ett företag vill attrahera kapital kan det emittera aktier, som kan köpas av investerare på en börs. Aktier ger ägaren rätten att delta i företagets vinster och att ha en röst vid företagets stämmor.

Aktier kan också handlas på börsen, så att investerare kan köpa och sälja dem till andra investerare. Priset på aktier påverkas av många olika faktorer, inklusive företagets ekonomiska resultat, marknadsförhållanden och allmänna ekonomiska förhållanden.

Köp aktier eller utdelningsaktier när du vill få dina pengar att jobba för dig.

Vad är valutor?

Valutor är pengar som används i olika länder. Varje land har sin egen valuta, till exempel svenska kronor i Sverige och amerikanska dollar i USA. Valutor används för att köpa och sälja varor och tjänster, och de kan också handlas mot varandra på valutamarknaden.

Valutakursen för en viss valuta beskriver hur mycket den är värd i förhållande till andra valutor. Valutakurserna kan variera över tid beroende på ekonomiska förhållanden och annat. Många människor investerar i valutor genom att köpa och sälja valutapar på valutamarknaden, med målet att tjäna pengar på eventuella prisrörelser.

Om råvaror

Råvaror är naturresurser som används för att tillverka olika produkter. Råvaror kan vara olika saker, inklusive metaller, olja, kol, jordbruksprodukter, trä och andra material. Många råvaror handlas på börsen, så att företag och investerare kan köpa och sälja dem till andra parter.

Priset på råvaror kan påverkas av många olika faktorer, inklusive efterfrågan, utbud, politiska förhållanden och naturkatastrofer. Många investerare väljer att placera pengar i råvaror genom att köpa råvarufonder eller andra finansiella instrument som är relaterade till råvaror.

Vad är obligationer?

Obligationer är en typ av finansiellt instrument som ger ägaren rätten att få tillbaka ett visst belopp vid en viss tidpunkt i framtiden, samt att få ränta på sitt investerade belopp under tiden. Obligationer emitteras vanligtvis av företag och regeringar för att få in kapital.

När en investerare köper en obligation, lånar de pengar till företaget eller regeringen och får tillbaka pengarna med ränta vid en senare tidpunkt. Obligationer har vanligtvis längre löptider än aktier och räntan är oftast fast under hela löptiden. Obligationer kan handlas på börsen, så att investerare kan köpa och sälja dem till andra parter.

Mer om börsen

Börsen är också ett ställe där man kan få information om företag och andra organisationer, till exempel genom att läsa deras årsredovisningar och andra dokument.

Börsen är en viktig del av finansiella systemet och kan påverka ekonomin på olika sätt. Till exempel kan en stark börs påverka investerarnas tilltro till ekonomin och konsumenternas förtroende, vilket kan leda till ökat konsumtion och investeringar.

Å andra sidan kan en svag börs påverka investerarnas riskbenägenhet och konsumenternas förtroende negativt, vilket kan leda till minskat konsumtion och investeringar.

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen, som också kallas Nasdaq Stockholm, är en svensk börs där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Stockholmsbörsen är en av de ledande börserna i Norden och är en viktig del av den svenska ekonomin. Många stora svenska företag, inklusive de som är listade på den så kallade OMXS30-indexet, har sina aktier noterade på Stockholmsbörsen.

Stockholmsbörsen är också en plattform för handel med andra finansiella instrument, inklusive valutor, råvaror och derivat.

NASDAQ OMX

NASDAQ OMX är en företagsgrupp som äger och driver en rad olika börser runt om i världen, inklusive NASDAQ i USA och Stockholmsbörsen i Sverige.

NASDAQ OMX erbjuder tjänster som handel med finansiella instrument, clearing, redovisning och annan infrastruktur för finansiella marknader. NASDAQ OMX är en av de största börserna i världen och har en stark närvaro i Norden, Europa och USA.

Många teknologiföretag och andra företag inom tillväxtindustrier är noterade på NASDAQ OMX

New York Stock Exchange (NYSE)

New York Stock Exchange (NYSE) är en av världens största börser, belägen i New York City i USA. NYSE är en marknadsplats där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

NYSE är känd för att vara en av de mest prestigefyllda och välrenommerade börserna i världen och många stora och välkända företag, inklusive många av de som ingår i det kända Dow Jones Industrial Average-indexet, har sina aktier noterade på NYSE.

NYSE är också en plattform för handel med andra finansiella instrument, inklusive valutor, råvaror och derivat.

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ)

National Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) är en elektronisk börs i USA där företag kan emittera aktier och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

NASDAQ är känd för att vara en av världens mest teknikintensiva börser och många teknologiföretag, inklusive många av de som ingår i det kända NASDAQ Composite-indexet, har sina aktier noterade på NASDAQ. NASDAQ är också en plattform för handel med andra finansiella instrument, inklusive valutor, råvaror och derivat.

NASDAQ ägs och drivs av företagsgruppen NASDAQ OMX.

Frankfurtbörsen (FSE)

Frankfurtbörsen, som också kallad Frankfurter Wertpapierbörse, är en tysk börs där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Frankfurtbörsen är en av de ledande börserna i Europa och är en viktig del av den tyska ekonomin. Många stora tyska företag, inklusive många av de som är listade på Deutscher Aktienindex (DAX), har sina aktier noterade på Frankfurtbörsen. 

Tokyobörsen (TSE)

Tokyobörsen, som också kallad Tokyo Stock Exchange (TSE), är en japansk börs där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Tokyobörsen är en av de ledande börserna i Asien och är en viktig del av den japanska ekonomin. Många stora japanska företag, inklusive många av de som är listade på det kända Nikkei 225-indexet, har sina aktier noterade på Tokyobörsen.

Shanghaibörsen (SSE)

Shanghaibörsen, som också kallad Shanghai Stock Exchange (SSE), är en kinesisk börs där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Shanghaibörsen är en av de ledande börserna i Asien och är en viktig del av den kinesiska ekonomin. Många stora kinesiska företag, inklusive många av de som är listade på det kända SSE Composite-indexet, har sina aktier noterade på Shanghaibörsen.

Hongkongbörsen (SEHK)

Hongkongbörsen, som också kallad Hong Kong Stock Exchange (SEHK), är en börs i Hongkong där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Hongkongbörsen är en av de ledande börserna i Asien och är en viktig del av den ekonomin i Hongkong. Många stora företag, inklusive många av de som är listade på det kända Hang Seng-indexet, har sina aktier noterade på Hongkongbörsen.

Londonbörsen (LSE)

Londonbörsen, som också kallad London Stock Exchange (LSE), är en börs i London, Storbritannien, där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Londonbörsen är en av de ledande börserna i Europa och är en viktig del av den brittiska ekonomin. Många stora brittiska företag, inklusive många av de som är listade på det kända FTSE 100-indexet, har sina aktier noterade på Londonbörsen.

Shenzhenbörsen (SZSE)

Shenzhenbörsen, som också kallad Shenzhen Stock Exchange (SZSE), är en börs i Shenzhen, Kina, där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Shenzhenbörsen är en av de ledande börserna i Asien och är en viktig del av den kinesiska ekonomin. Många stora kinesiska företag, inklusive många av de som är listade på det kända SZSE Component Index-indexet, har sina aktier noterade på Shenzhenbörsen.

Torontobörsen (TSX)

Toronto Stock Exchange (TSX) är Kanadas största börs och den nionde största börsen i världen. Den ligger i Toronto, Ontario, Kanada.

TSX är en marknadsplats där företag kan emittera aktier, obligationer och andra finansiella instrument, och där investerare kan köpa och sälja dessa instrument.

Många stora kanadensiska företag, inklusive många av de som är listade på det kända S&P/TSX Composite-indexet, har sina aktier noterade på TSX

Hur kan du börja investera på börsen?

Innan du börjar investera på börsen bör du börja med att investera i din finansiell kunskap. Det kan du göra i våra investeringsskolor. Där kan du lära dig om att investera i:

I vår ekonomiskola kan du lära dig om ekonomiska begrepp och definitioner.

Du kan även registrera ett kostnadsfritt konto hos någon (eller hos båda) av våra tillväxtpartners. Hos dem kan du börja investera i olika finansiella tillgångar på börsen.

Avanza

Nordnet