aktier

Inflationen ger staten rekordöverskott

Inflationen genererar stora skatteintäkter vid sidan av flaskhalsintäkter och överskottet i statens finanser uppges nu vara historiskt högt.

Under 2022 blev budgetsaldot för svenska staten 164 miljarder kronor, mer än dubbelt så mycket som 2021 då det landade på 78 miljarder, skriver Svenska Dagbladet med hänvisning till Riksgäldskontoret.

Olle Holmgren, chefstrateg på SEB, säger till tidningen att inflationen ”nu ger effekt på statsfinanserna” och att överskottet öppnar för en mer expansiv politik vid behov.

Riksgäldskontoret bekräftar att inflationen ger staten skatteintäkter, åtminstone på kort sikt, men någon närmare analys har inte gjorts.

Överskottet för staten 73 miljarder högre än väntat

Erika Färnstrand Damsgaard, chef på Riksgäldens avdelning för ekonomisk analys, uppger att en återbetalning av Riksbanken på omkring 60 miljarder kronor till Riksgälden också har bidragit.

Där till har flaskhalsintäkter till Svenska kraftnät gett ”en engångseffekt”, säger hon till SvD men framhåller att mycket av dessa pengar ska återföras till hushåll och företag.

Det rekordstora överskottet i statens finanser för fjolåret blev enligt artikeln hela 73 miljarder högre än vad Riksgälden räknade med i höstas.

Vid sidan av detta har Sveriges statsskuld enligt Riksgälden minskat till 1 093 miljarder kronor, en nedgång med 112 miljarder jämfört med årsskiftet 2020/2021.