aktier
stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen är platsen där ditt kapital kan jobba för dig

Stockholmsbörsen som egentligen heter Nasdaq Stockholm är en marknadsplats för handel med värdepapper. Förutom aktier kan du även investera till exempel i obligationer, fonder, premieobligationer, warranter, optioner och terminer.

Vem äger Stockholmsbörsen?

Stockholmsbörsen ägs och drivs av Nasdaq Stockholm AB och ingår sedan 2008 i Nasdaq, Inc. Aktien i detta företag är noterad på Nasdaqbörsen.

Nasdaq driver även börserna i Helsingfors, Köpenhamn, Reykjavik, Tallinn, Riga och Vilnius under det gemensamma namnet Nasdaq Nordic.

När startades Stockholmsbörsen?

Redan under slutet av 1600-talet fungerade Stortorget i Gamla stan i Stockholm som en marknadsplats för handel med en mängd olika varor. På 1760-talet bestämde stadens borgare och handelsmän att ett börshus skulle byggas och 1778 stod Börshuset klart.

Då handlades det i växlar, sjöförsäkringar och varukontrakt. Affärerna förmedlades av mäklare som staden hade utsett. Dessa var specialiserade på olika områden, exempelvis växlar och reverser, spannmål och brännvin eller specerier.

Handel förekom även i fondpapper (aktier som handlas på värdepappersmarknaden), om än i begränsad omfattning.

Under större delen av 1850-talet fanns bara tio noterade värdepapper. Fyra av dem var obligationer och sex var aktier.

Den första fondbörsauktionen i börshuset hölls den 4 februari 1863. Denna dag räknas som den officiella tillkomsten av Stockholms Fondbörs

Moderniseringen av Stockholmsbörsen

Efter en utredning om förbättringar gjorde börsen en nystart den 1 oktober 1901. 

En viktig faktor för börsens utveckling var telefonens genombrott. I och med införandet av telefonen behövde spekulanter personligen inte vara på plats i Börshuset utan kunde istället snabbt agera via ombud.

År 1979 fick Stockholms Fondbörs formellt monopol på börshandel i Sverige efter beslut från regeringen Ullsten: det blev förbjudet att bedriva aktiehandel i Sverige utanför Stockholms fondbörs.

Under 1980-talet steg omsättningen mycket kraftigt och börsen utsattes för starka omvandlingskrafter.

År 1993 bolagiserades Stockholmsbörsen, och var då den första börsen i världen som omvandlades från en ekonomisk förening till ett vinstdrivande företag. Detta skedde till följd av att finansmarknaden i Sverige och Europa avreglerades bland annat genom europeiska unionens investeringsdirektiv år 1992.

År 1998 gick Stockholms Fondbörs AB och OM Stockholm AB samman under namnet OM Stockholmsbörsen AB med det noterade bolaget OM AB som ägare.

Sedan 2008 ägs och drivs Stockholmsbörsen av Nasdaq Stockholm AB och ör även en av Europas största börser.

Om du har ryggproblem så kan du få hjälp av en kiropraktor stockholm.

Stockholms börsen idag

Idag är handeln elektronisk men längre tillbaka i tiden skedde den i Börshuset i Stockholm.

Ett större antal fondkommissionärer och banker, både svenska och utländska, är medlemmar på Stockholmsbörsen och ger därmed sina kunder, såväl institutioner som privatpersoner, rätt att handla på marknadsplatsen. En börsmedlem är en fondkommissionär eller bank som är ansluten till Stockholmsbörsen och därför har rätt att handla där.

Stockholmsbörsen är öppen under helgfria mån-, tis-, ons- tors- och fredagar klockan 9.00–17.30. 

Investera på Stockholmsbörsen

Nu när du har fått lära dig mer om Stockholmsbörsen kan du börja investera i finansiella tillgångar på marknadsplatsen. Innan du börjar med dina investeringar rekommenderar vi att du registrerar ett konto och bekantar dig med investeringsplattformen som möjliggör handel på Stockholmsbörsen. 

Gör du smarta och genomtänkta investeringar kan du såklart gå med vinst, men gör du däremot dåliga investeringar kan de leda till förlust. Därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap och information om bolagen! Du gör rätt i att börja med att registrera ett konto på en investeringsplattform.

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på båda investeringsplattformar om du så önskar, därmed maximera fördelarna med respektive erbjudande.

Avanza

Nordnet

Finansiell kunskap och Stockholmsbörsens nyheter

För att kunna vara en bra investerare gäller det att ha gedigen finansiell kunskap och tillgång på relevant information i form av aktuella nyheter.

Du kan öka din finansiell kunskap på följande sidor:

På följande sidor kan du hitta nyheter och information kopplade till Stockholmsbörsen:

Om finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar är produkter som används för att överföra pengar och finansiella risker mellan parter. Det finns många olika typer av finansiella tillgångar, inklusive aktier, obligationer, derivat, valutor, råvaror och andra varor. Finansiella instrument kan användas för att spara pengar, placera pengar, försäkra sig mot risker och göra affärer.

Många finansiella tillgångar handlas på börsen, men de kan också handlas direkt mellan parter eller via finansiella institutioner. Finansiella tillgångar kan vara komplexa och det är viktigt att förstå hur de fungerar innan man investerar i dem. På aktier24.se kan du lära dig om många olika finansiella tillgångar som du kan investera i på Stockholmsbörsen.

Om aktier24.se

Hur allting började

Initiala tankarna för aktier24.se började en varm julidag 2022 när Sverige stod mer eller mindre stilla, samt nästan alla var på semestern. Vi som älskar utmaningar och hårt arbete blev sugna på att sätta igång ett nytt projekt. Det övergick snabbt från en idé om finansiell kunskap till handling om att köpa domän och sätta upp de tekniska grunderna för portalen.

Boom, och så var vi igång!

Varför aktier24.se?

Med ett ömsesidigt mångårigt intresse, samt erfarenhet av finansiell kunskap så var det en självklarhet vad portalen skulle handla om – ekonomi, närmare bestämd finansiell ekonomi.

Målet med aktier24.se är att informera om-, utbilda inom- och därmed främja finansiell kunskap. Och på så sätt hjälpa dig att bli en smartare, säkrare och rikare investerare.

Money never sleeps, make it work for you” !

"Målet med aktier24.se är att du ska bli en smartare, säkrare och rikare investerare!"

Vill Du investera i finansiella tillgångar?

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap!

Du kan investera i aktier, krypto, krediter, fastigheter, fonder eller ta del av en automatisk spartjänst.

Ta mig till tillväxtpartners