aktier

6 248 aktiebolag i konkurs under 2022 – och ännu fler bolag väntas gå i graven

När konkursåret 2022 summeras innebär det starten på en konkursvåg. Konkurserna har ökat kraftigt sedan sommaren och december blev inget undantag, där landar uppgången på 26 procent. Totalt gick 6 248 aktiebolag i konkurs 2022. Värsta drabbat är sporthallar, e-handlare, livsmedelsbutiker och bilverkstäder.

Konkurserna ökar stort och trenden väntas fortsätta under 2023 – det är slutsatsen när kreditupplysningsföretaget Creditsafe presenterar helårssiffror för konkursåret 2022. Senaste halvåret har dominerats av kraftiga ökningar varje månad. På årsbasis är uppgången åtta procent, och att det inte är högre beror på låga nivåer i början av året. Sett till endast fjärde kvartalet är konkursökningen på 38 procent.

– När vi summerar konkursåret 2022 befinner vi oss mitt i en konkursstorm. Prognosen är att konkurserna fortsätter öka under kommande år. Det finns många orsaker till detta, men framför allt ser vi att både betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden för företag inom högriskbranscher ökar. Många bolag som historiskt sett skulle gått i konkurs, överlevde under pandemin tack vare statligt stöd men med uppskjutna skatteskulder som kryper allt närmare. Lägg där till högre räntekostnader, höga el- och bränslepriser och en lågkonjunktur. Vi befinner oss i en osäker omvärld med extremt många varningssignaler, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Många nystartade bolag går mot konkurs

Framför allt är det kombinationen av tusentals nystartade bolag senaste åren och våra hittills låga konkursnivåer som kommer bidra till stigande konkursutveckling. Sedan aktiekapitalet sänktes till 25 000 kronor (1 januari 2020) har antalet nya aktiebolag i Sverige har ökat med 30 procent.

– Under pandemin startades rekordmånga aktiebolag och dessa går nu mot sin mest kritiska överlevnadsperiod. Vi vet historiskt sett att risken för konkurs är högst runt 30 månader. Snart kommer många av dessa bolag att börja synas i konkursstatistiken, förklarar Henrik.

Största konkurserna under 2022

På topplistan över årets största konkurser finns Örebros största privata byggbolag – ByggTema, med nästan 700 miljoner i omsättning. Byggtemas konkurs i mars ledde till att flera av deras projekt stod stilla då underentreprenörerna inte fick betalt.

Även assistansbolaget Lystra Personlig Assistans i Stockholm (571 miljoner) och klädkedjan Indiska (391 miljoner) är bland de största konkurserna under 2022. Totalt har 30 företag med över 100 miljoner i omsättning gått i konkurs.

Momsbedragarna i toppen

Sveriges största momsbedrägerihärva visar sig tydligt i konkursstatistiken även i år. De fem största konkurserna omsättningsmässigt kan alla kopplas till momsbedrägeri (därmed exkluderade). Av de 20 största är det 10 företag som har kopplingar till bedrägeri. Europeiska åklagarmyndigheten betecknar mobilhärvan som EU:s största momsbedrägeri någonsin. Läs mer här.

Örebro är län som ökar mest

Konkurserna under 2022 ökade i totalt 15 av 21 län. Kraftigast ökning noterades i Örebro (42%), Östergötland (39%) och Uppsala (33%). Länen med störst minskning på årsbasis är Gävleborg (-16%), Jämtland (-16%) och Blekinge (-13%). Alla storstadsregioner ökade sett till helåret, där Västra Götalands län ökade mest

Konkurserna upp 26 procent även i december

Årets sista månad registrerades 636 aktiebolag i konkurs, vilket kan jämföras 504 i december året innan. Det är en markant ökning på 26 procent. Största konkursen under december blev Energihem i Sverige AB med en omsättning på 367 miljoner.

Många nystartade aktiebolag under 2022

Det är fortsatt populärt att starta aktiebolag. Under 2022 har nästan 58 000 nya bolag registrerats. Totalt finns 737 000 verksamma aktiebolag i Sverige idag.

Konkurser i förhållande till aktiva aktiebolag

Under 2022 gick 0,85 procent av alla aktiebolag i konkurs. Jämfört med antalet aktiva bolag i Sverige är den procentuella andel företag i konkurs relativt låg. Detta beror på de låga konkurstalen under första halvan av året samt den stora ökning av antalet aktiebolag. Detta är ytterligare en anledning till att konkurserna väntas öka under 2023.