aktier

SEB prognos: Börsen vänder i april 2023

I början det nya året haglar det med prognoser om hur börsen skall utvecklas. Vanligtvis är estimaten 10 procent plus, av den enkla anledningen att det är snittet av de senaste 100 årens årliga nominella avkastning på börsen.

Till saken hör att just 10 procent plus är extremt ovanligt.

Lurigt år, som alltid

Konjunkturen, kriget och fjolårets nedgång gör det lurigare i år. De flesta prognosmakarna avhåller sig från absoluta nivåer utan inskränker sig till att försöka estimera om och när börsen vänder upp under året.

Banken SEB är emellertid tydlig om hur börsen ska utvecklas.

Börsrally från april

SEB tror att börsen fortsätter ned med nästan 15 procent för att nå en ny botten i början på april (se bild nedan).

Men därefter blir det börsrally. Banken tror att aktiemarknaden studsar upp nästan 30 procent under resterande delen av året. Scenariot bygger på en kortlivad recession.

Fortsatt undervikta fastigheter

April är också startskottet, enligt banken, för att vikta om i portföljen. SEB bedömer att bland annat cykliska företag, råvaror och sällanköpshandel kommer att utvecklas bäst i det kommande börsklimatet.

Däremot skall teknologi, hälsovårdsbolag, bilar och fastigheter undvikas.

Vidare tror banken att Sverige och Finland kommer att uppvisa den bästa avkastningen medan Danmark, som är tunga på läkemedelsbolag, får det tuffare.

Börsen man gå både bättre och sämre

Som alltid när det gäller bankprognoser finns det även ett bättre och sämre scenario att gardera sig med.

Ett snabbare fall i inflationen och en utebliven recession skulle få ännu större fart på börsen.

En utdragen recession och inflation medför det omvända.

Vill Du investera i finansiella tillgångar?

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap!

Du kan investera i aktier, krypto, krediter, fastigheter, fonder eller ta del av en automatisk spartjänst.

Ta mig till tillväxtpartners