aktier
privatekonomi

Privatekonomi är en viktig aspekt för perfekt balans i livet

Vad är privatekonomi?

Ordet ekonomi definieras som hushållning med knappa resurser. Privatekonomi handlar således om att få de resurser man har som individ, familj, familjehem eller hushåll att räcka till alla utgifter och andra saker som behövs eller ska göras.

Privatekonomi är en viktig aspekt av mänskligt liv. Den påverkar hur vi lever och hur vi tänker. Om en person har mycket pengar är hen kanske inte lika bekymrad över sin privatekonomi som någon som kämpar för att få det att gå ihop.

Privatekonomi påverkar vårt dagliga liv och de beslut vi fattar om den har potential att få långsiktiga konsekvenser för vårt framtida ekonomiska välbefinnande.

Privatekonomi är förvaltning av pengar och andra tillgångar. Det inkluderar budgetering, sparande, utgifter, investeringar och betalning av räkningar. Privatekonomi är en avgörande aspekt för perfekt balans i livet.

Viktigt att göra en budget

En av de viktigaste aspekterna av privatekonomi är budgetering. En budget kan hjälpa dig att se vart dina pengar tar vägen och vart de behöver gå för att du ska ha kontroll över din ekonomi. En budget hjälper dig också att räkna ut vad dina inkomster och utgifter är så att du kan planera för framtiden och spara mer pengar till pension eller andra mål.

Du kan använda den för att hålla reda på dina utgifter för saker som matinköp och resor. Innan du börjar, tänk på följande:

  • Kategorin alla pengar bör spenderas i (sparande, skuldåterbetalning, etc.)
  • Hur mycket har du sparat på dig
  • Hur mycket disponibel inkomst du tjänar varje månad eller vecka
  • Vilka är kostnaderna för den månaden eller veckan

Skulder som en del av privatekonomi

Skulder är något vi alla handskas med i vår privata ekonomi och skulder utgör en stor del av våra utgifter. . Skuld kan vara bra eftersom det låter dig köpa saker du behöver eller vill ha. Samtidigt kan skulder orsaka problem för individer och deras familjer om deras planer för hur de ska betala av skulden inte fungerar som förväntat.

Det finns många olika typer av skulder. Kreditkortsskulder, studielån, billån och bolån är några av de vanligaste typerna av skulder. Olika typer av skulder har olika konsekvenser för konsumenterna. Till exempel kan kreditkortsskulder vara bra om de används ansvarsfullt med en plan för att betala av hela saldot varje månad och räntorna är rimliga.

Studielån brukar har låg ränta. Billån kan vara väldigt dyra. Bolån är en självklarhet mer eller mindre och är oftast den största skulden i varje hushåll.

Lön och inkomst

En anständig inkomst är avgörande för ett bekvämt boende. Lön är den summa pengar som en anställd tjänar per timme eller per år. Lönen kan vara fast eller rörlig och den kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, kompetens och efterfrågan på marknaden. Vissa arbetsgivare erbjuder bonusar till anställda som uppfyller vissa mål som försäljningskvoter eller produktivitetsmål.

En bonus är en summa pengar som betalas ut till en anställd som har uppnått ett företags- eller personligt definierat mål. Dessa mål kan vara så enkla som försäljningskvoter eller produktivitetsmål, och bonusen betalas ut på den anställdes ordinarie lön, vanligtvis i slutet av året (även om vissa företag erbjuder kvartalsvisa bonusar). I de flesta länder beskattas sådana bonusar enligt lag.

För att du ska ha bra balans i din privatekonomi ska du har inkomst som räcker gott och väl till att betala av skulder samt andra utgifter. Optimalt är att försöka har flera inkomstkällor. Därför blir det viktigt att investera sitt kapital i olika tillgångsslag (köp aktier exempelvis) så att dina pengar kan jobba för dig.

Utgifter

Utgifter är alla saker som du spenderar dina pengar på under en viss tidsperiod – oavsett om det är månadskostnader eller årliga utgifter som semester och julklappar! Utgifter kan delas in i två kategorier: fasta utgifter (t.ex. hyra) och rörliga utgifter (t.ex. dagligvaror).

Fasta utgifter: det belopp du betalar varje månad eller år som inte ändras. Det är vanligtvis ett schablonbelopp (t.ex. hyra, bolån)

Rörliga kostnader: det belopp du spenderar på mat, kläder, gas och andra föremål som varierar beroende på hur mycket du behöver köpa.

Målet får att hålla en balanserad privatekonomi är att hålla sina utgifter, särskilt de rörliga, så lågt som möjligt.

Hushållskostnader

I hushållskostnader ingår en rad produkter: mat, el, kläder, hygienartiklar, möbler, städartiklar, tv och telefon med mera.

Det finns flera stora kostnader som myndigheten inte tar med: boende, resor till och från arbetet, semesterresor eller semesterboenden, tandvård och medicinkostnader.

Det är viktigt att känna till när du använder dig av de beräknade kostnaderna för hushåll, oavsett om du gör en budget för din egen familj eller om du arbetar med ekonomiskt stöd eller beräknar låneutrymmet för den som söker lån. Rekommenderar Konsumentverket.

Planering av privatekonomi

Planering är en mycket viktig aspekt när det kommer till att ha en ordnad privatekonomi. Utgångspunkten i planeringen är såklart budgeten, som vi redan skrivit om. Men det gäller även att planera sin vardag, sin vecka, månad, kvartal, det kommande året, ja, hela vägen till pensionen.

Ju mer vi planerar desto högre chans har vi att lyckas med att upprätthålla balansen i vår privatekonomi. Investeringar och sparande ska vara en naturlig del av planeringen. Och man bör aldrig planera att göra sig av med pengar som man inte är säker på att man kommer att ha. Undvik konsumentkrediter när du planerar!

Tillgångar i din privatekonomi

Tillgångar är resurser som kan förväntas ge ekonomiska fördelar i framtiden. Därför bör du skaffa tillgångar. Besök vår investeringsskola och lär dig om hur du kan investera i olika typer av tillgångar!

Spara eller investera?

Både och tycker vi! Varför? Jo, för att det är bra med att diversifiera sina risker. Avkastning driver risken, så ju högre avkastning du vill lyckas med att få, desto högre risker måste du vara beredd att ta.

Att spela säkert och spara sina pengar på ett bankkonto med låg ränta kan vara bra att göra med en del av sina pengar. Trots att inflationen äter upp sparräntan så är det ändå mindre effekt jämfört med att hålla samma pengar i handen eller hur?

När det kommer till investeringar där är möjligheterna helt annorlunda och utsikterna att slå inflationen mycket goda. Dock så finns det risk med att investeringar ingte blir så lyckade och att man istället förlorar en del av det investerade kapitalet. 

Hur gör man då egentligen för att göra bra investeringar och förbättrar sin privatekonomi?

Jo, man ser till att att införskaffa sig ordentligt finansiell kunskap. Först så investerar man sin tid i att utbilda sig. Detta är steget numero uno. Ett mycket värdefullt steg helt klart!

Eftersom vi inte fick lära oss i skolan om hur man hanterar privatekonomi, än mindre om hur man investerar i olika tillgångar, därför blir det vår uppgift att lära oss detta. Detta är det smartaste rådet du kan få gällande privatekonomi:

Skaffa dig ordentlig finansiell kunskap!

UTBILDNING inom finansiell kunskap

Kryptoskolan

Kryptoskolan för kunskap om krypto! Här kan du lära dig om vad krypto är för något och hur du kan bedriva...

Gå till skolan

Fastighetsskolan

Investera i fastigheter! Här kan du lära dig om hur du kan investera i fastigheter genom olika fastighetsprojekt där du kan...

Gå till skolan

Kreditskolan

Investera i krediter! I kreditskolan har du chansen att lära dig mer om hur du sprider dina risker och breddar din...

Gå till skolan

Fonderskolan

Fonderskolan för kunskap om fonder! I fonderskolan får du möjlighet att lära dig om olika typer av fonder, samt hur du...

Gå till skolan

Aktieskolan

Aktieskolan för kunskap om aktier! Här kan du lära dig om vad aktier är för något och hur du kan bedriva...

Gå till skolan

Ekonomiskolan

Ekonomiskolan kunskap om ekonomi! Här kan du lära dig viktiga ekonomi begrepp och termer som hjälper dig med att vässa din...

Gå till skolan