aktier
inflation

Inflation gör att även februari blir tuff för hushållen

Februari blir förmodligen den tuffaste månaden för hushållens plånböcker, enligt Folksams chefsekonom Marcus Svedberg. Även om han räknar med att inflationstakten dämpas efter vintern spår chefsekonomen fortsatt höga prisnivåer under hela året. 

Inflation kulminerar under årets första kvartal

Folksams chefsekonom Marcus Svedberg tror att inflationen kulminerar under årets första kvartal för att sedan börja falla tillbaka. Det trendskiftet kommer att bli viktigt, bland annat för marknadssentimentet, enligt chefsekonomen.

Hans prognos bygger på att efterfrågan dämpas när ekonomin går in i en lågkonjunktur. Dessutom fortsätter utbudsproblemen efter pandemin att mildras, något som bidrar till att minska inflationstrycket, fortsätter Marcus Svedberg. 

Men även om inflationen vänder nedåt kommer den högst sannolikt ligga kvar över Riksbankens målnivå på 2 procent under hela året, tillägger chefsekonomen. Han påpekar att svenskarna får vara beredda på fortsätta höga prisnivåer.

– Hushållen kommer absolut att få det tuffare i år och det är framför allt vintern som blir en utmaning, säger Marcus Svedberg i en kommentar, och fortsätter:

– Februari lär kanske bli den svåraste månaden givet att inflationen beräknas nå toppen samtidigt som Riksbanken sannolikt kommer att höja räntan igen. Februari är också historiskt sett kallast, och vi behöver värma våra hus samtidigt som elpriset rusar. Däremot kan det ge viss lättnad när elprisstödet väl betalas ut. 

Lågkonjunkturen blir varken djup eller långvarig

I den mer positiva vågskålen ligger chefsekonomen bedömning om att lågkonjunkturen varken blir djup eller långvarig. 

– Arbetslösheten lär stiga under året, men inte dramatiskt och det kommer alltjämt råda brist på arbetskraft i många sektorer, inte minst inom sjukvården men även inom industrin och flera tjänstesektorer, kommentar Marcus Svedberg, och fortsätter:

– De allra flesta kommer säkerligen få höjda löner och det är viktigt att inte löneökningarna drar i väg givet det underliggande inflationsproblemet.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Investera i aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter och fonder

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap! Du börjar med att registrera ett konto på plattformar som passar bäst din investeringsbenägenhet och strategi. Exempelvis:

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på samtliga investeringsplattformar om du så önskar.