aktier

Fingerprint Cards rasar 19 % på Q4 rapporten

Teknikbolaget Fingerprint Cards rasar närmare 19 procent efter att ha rapporterat en kraftig minskning av omsättningen under det fjärde kvartalet jämfört med samma period förra året. Omsättningen sjönk 46,6 procent till 190,3 MSEK (356,6). Detta kan hänföras till en kraftig nedgång i efterfrågan på smartphones i Kina, en utveckling som var förväntad och tidigare kommunicerad av bolaget.

Omsättningen

Omsättningen sjönk 47 procent i årstakt men steg med 33 procent jämfört med föregående kvartal på grund av högre försäljningsvolymer, enligt tillförordnade VD Ted Hansson i rapporten.

Bruttomarginalen

Bruttomarginalen blev lägre på grund av ökad priskonkurrens och lägre volymer. Hansson påpekar att detta är en situation som bolaget förväntar sig kommer att påverka försäljningen och marginalerna negativt under det första halvåret 2023. Bruttovinsten landade på 16,7 MSEK (113,1) och bruttomarginalen på 8,8 procent (31,7)

”Försvagningen av bruttomarginalen i relation till förra året beror på ökad priskonkurrens samt lägre volymer, en situation som vi förväntar oss kommer fortsätta påverka Fingerprints försäljning och marginaler negativt, åtminstone under det första halvåret 2023”, skriver tillförordnade vd:n Ted Hansson i kvartalsredogörelsen.

Rörelseresultatet

Rörelseresultatet blev -527,3 MSEK (3,9) på grund av icke-kassaflödespåverkande nedskrivningar relaterade till lager, aktiverade FoU-projekt och goodwill relaterat till förvärvet av Delta IT 2017. Resultatet efter skatt blev -499,4 MSEK (5,3).

Effekten av den kinesiska nolltoleranspolicyn mot covid-19 påverkade omsättningen, men Fingerprint Cards förväntar sig en återhämtning för efterfrågan efter att Kina började dra tillbaka restriktionerna i december 2022.

– Konsumenter i Kina har varit återhållsamma under perioden med restriktioner, och vi förväntar oss en återgång, om än inte fullt ut initialt, till den historiska efterfrågan på mobiltelefoner, säger Hansson.

Fingerprint Cards aktiekurs är ner drygt 85 procent på ett års sikt.

Låt dina pengar jobba för dig så att du kan börja bygga en rikare framtid redan idag!

Investera i aktier, kryptovalutor, fastighetsprojekt, krediter och fonder

Våra tillväxtpartners är investeringsplattformar där du som investerare kan tillämpa din finansiell kunskap. Där får du möjligheten att göra smarta och säkra investeringar som kan leda till att du blir rik eller rikare! Gör du dåliga investeringar kan de leda till förlust, därför är det viktigt att du har bra finansiell kunskap! Du börjar med att registrera ett konto på plattformar som passar bäst din investeringsbenägenhet och strategi. Exempelvis:

Registreringen är kostnadsfri och du kan registrera dig på samtliga investeringsplattformar om du så önskar.