leva på utdelningar

Leva på utdelningar enligt Nordnets sparekonom

Hur mycket kapital behöver man för att kunna leva på utdelningar från aktier? Den frågan hemsöker många sparare som drömmer om att sluta arbeta och låta aktieportföljen göra jobbet. Nordnets sparekonom Frida Bratt har gjort några uträkningar som ger en fingervisning om svaret.

Hur mycket kapital behöver man för att kunna leva på utdelningar?

I ett blogginlägg på Nordnets hemsida tar bolagets sparekonom Frida Bratt upp en fråga hon brukar få ibland: Hur mycket kapital behöver man för att kunna leva på utdelningar?

Frida Bratt betonar att svaret hänger på en mängd faktorer, bland annat livsstil under sparande- och uttagstiden, men hon har gjort några uträkningar som åtminstone ger en fingervisning.

Ett av exemplen gäller personer som anser sig kunna leva på 25 000 kr per månad, vilket ger en årskostnad på 300 000 kr. Storleken på det sparade kapitalet är i sin tur beroende av portföljens direktavkastning, ett nyckeltal som visar bolagets utdelning i förhållande till aktiekursen i procent. 

Med en direktavkastning på 5 procent behöver det sparade kapitalet uppgå till 6 miljoner kronor för att täcka de årliga levnadskostnaderna, skriver Frida Bratt i blogginlägget. Om man antar att direktavkastningen blir 6 procent minskar samtidigt kapitalkravet till 5 miljoner kronor. 

Utgår man från samma årliga levnadskostnad, men direktavkastningen sjunker till 4 procent krävs en kapitalbas på 7,5 miljoner kronor. 

Så direktavkastningen styr tidshorisonten rätt så mycket, vilket innebär att ju högre direktavkastning du lyckas åstadkomma snabbare kommer du kunna leva på utdelningar. Rätt så logiskt eller hur.

Går det att leva på utdelningar?

Att lyckas leva på utdelningar går snabbare om du är sparsam

Vidare menar hon att kapitalkraven minskar naturligtvis för den sparsamme. Personer som bedömer att de klarar sig på 15 000 kr per månad behöver spara ihop 4,5 miljoner kronor för att utdelningarna ska räcka till ”årslönen” på 180 000 kr, konstaterar sparekonomen vidare i blogginlägget.

Baserat på en direktavkastning på 5 eller 6 procent behövs ett sparkapital på 3,6 respektive 3 miljoner kronor för att portföljen ska generera motsvarande 15 000 kr per månad i utdelningar att leva på.

Sparekonomen betonar att det handlar om förenklade exempel som inte tar hänsyn till bland annat skatt eller eventuella avgifter. 

Två värdefulla råd för dig som vill leva på utdelningar

Frida Bratt ger sedan två råd till alla som drömmer om att spara ihop till mångmiljonbeloppen som krävs för att kunna leva på utdelningar från aktier. 

”Det gäller att börja investera tidigt, och vara långsiktig”, skriver sparekonomen.

Låt dina pengar jobba för dig så att du i framtiden kan leva på utdelningar

Nordnet

Aktier, fonder, med mera

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier som ger aktieägaren en årlig utdelning, det vill säga en del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna. 

Utdelningen kan vara i form av kontanter eller aktier, och den kan variera över tid beroende på företagets lönsamhet. 

Många investerare väljer att investera i utdelningsaktier eftersom de kan ge en regelbunden intäkt som förbättrar ens privatekonomi, och utdelningen kan också vara en indikator på att företaget har en stabil och sund ekonomi. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att investeringar i aktier alltid innebär en viss risk, och det finns ingen garanti för att en aktie kommer att ge en utdelning eller att dess värde kommer att stiga.

Därför är det super viktigt att ha en bra strategi kring sina investeringar, börja tidigt och vara långsiktigt för att uppnå målet om att leva på utdelningar.

Varför är det bra att investera i utdelningsaktier förutom att kunna leva på utdelningar?

Det finns många skäl till varför man kan vilja investera i utdelningsaktier. Här är några av de vanligaste:

  • Regelbunden intäkt: Utdelningsaktier ger aktieägaren en regelbunden intäkt i form av utdelningar. Detta kan vara attraktivt för personer som är ute efter en källa till extra inkomst, till exempel pensionärer.
  • Möjlighet att tjäna på aktiekursökningar: Utdelningsaktier kan också ge avkastning genom att aktiekursen stiger. Om företaget går bra och aktiekursen stiger kan aktieägaren tjäna pengar genom att sälja aktierna till ett högre pris än det man köpte dem för.
  • Indikator på företagets hälsa: Företag som betalar utdelningar brukar också ha en stabil och sund ekonomi. Utdelningar är en indikator på att företaget har en vinst som räcker till att dela ut till aktieägarna, och det kan vara ett tecken på att företaget har goda framtidsutsikter.
  • Möjlighet att diversifiera portföljen: Utdelningsaktier kan också användas för att diversifiera en investeringsportfölj. Genom att investera i aktier från olika branscher och geografiska områden kan man minska risken för att förlora pengar på en och samma aktie.

Utdelningsaktier är en stark indikator när vi pratar om smarta investeringar. Att leva på utdelningar eller bättre sagt att investera i utdelningsaktier anses vara en försiktig och långsiktig strategi som används av många kloka investerare, inte minst Warren Buffet.

Viktiga saker att veta om utdelningsaktier?

Om du vill leva på utdelningar och börja investera i utdelningsaktier är det bra om du har koll på följande saker:

  • Företagets lönsamhet: Se till att företaget har en hög lönsamhet och att det har en stabil och sund ekonomi.
  • Utdelningshistorik: Titta på företagets utdelningshistorik för att se om det har ökat sin utdelning över tid.
  • Marknadsutsikter: Titta på hur marknaden förväntas utvecklas, särskilt för den bransch företaget verkar inom.
  • Konkurrensläge: Se till att företaget har en stark ställning på marknaden och att det är välpositionerat för framtiden.

Månadsutdelare för dig som vill leva på utdelningar

Utdelningsaktier som under 2023 delar ut månadsvis, dvs. att du som ägare får ta en del av vinsten varje månad. På detta sätt kan du leva på utdelningar från aktier som ger dig avkastning varje månad.

På listan finns mestadels amerikanska aktier men du finner även 3 svenska månadsutdelare som är markerade med ”svensk”. Listan är absolut ingen rekommendation utan snarare en sammanfattning och vägledning mot utdelningsaktier som har månadsutdelning för dig som vill diversifiera eller berika din portfölj med just sådana tillgångar.

Listan på månadsutdelande utdelningsaktier hittar du här.

Låt dina pengar jobba för dig så att du i framtiden kan leva på utdelningar

Avanza

Aktier, fonder, med mera