aktier
utdelningsaktier för investerare

UTDELNINGSAKTIER som en regelbunden intäkt för dig som investerare

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier som ger aktieägaren en årlig utdelning, det vill säga en del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna. 

Utdelningen kan vara i form av kontanter eller aktier, och den kan variera över tid beroende på företagets lönsamhet. 

Många investerare väljer att investera i utdelningsaktier eftersom de kan ge en regelbunden intäkt som förbättrar ens privatekonomi, och utdelningen kan också vara en indikator på att företaget har en stabil och sund ekonomi. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att investeringar i aktier alltid innebär en viss risk, och det finns ingen garanti för att en aktie kommer att ge en utdelning eller att dess värde kommer att stiga.

Vad är företagets vinst?

Företagets vinst, eller nettoresultat, är den del av företagets intäkter som är kvar efter att alla kostnader och skatter har dragits av. Det är det belopp som företaget har tjänat på sin verksamhet under en viss tidsperiod, till exempel ett år.

Vinsten kan användas på olika sätt, till exempel att betala utdelning till aktieägarna, investera i företaget, eller spara den som en buffer för oväntade händelser. 

Företagets vinst är en viktig indikator på hur lönsamt företaget är, och det är vanligt att företag rapporterar sin vinst per aktie, vilket ger en indikation på hur mycket varje aktie har bidragit till företagets totala vinst.

Vad är aktieägare?

Aktieägare, eller aktieinnehavare, är personer eller företag som äger aktier i ett företag. 

Aktieägande ger rätten att delta i företagets ägande och att ta del av vinsten genom utdelningar. Aktieägarna har också rösträtt vid bolagsstämman, vilket ger dem möjlighet att påverka företagets beslut och riktning. 

Det finns olika typer av aktieägare, till exempel institutionella investerare som fonder och pensioner, och privata investerare som enskilda personer. 

Aktieägande är en form av investering som kan ge avkastning i form av utdelningar och ökade aktiekurser, men det innebär också en viss risk eftersom aktiekursen kan sjunka.

Vad är kontant utdelning?

Kontant utdelning för utdelningsaktier är en del av företagets vinst som betalas ut till aktieägarna i form av kontanter. Utdelningen kan vara fast, det vill säga att den betalas ut med samma belopp varje gång, eller den kan variera beroende på företagets lönsamhet och övriga förhållanden. 

Aktieägarna har rätt att ta del av företagets vinst genom utdelningar, och utdelningen kan vara en indikator på att företaget har en stabil och sund ekonomi.

portfölj med utdelningsaktier

Vad är en utdelningsaktier portfölj?

En portfölj med utdelningsaktier är en samling av olika aktier som betalar utdelningar till aktieägarna. En sådan portfölj kan vara ett bra val för personer som är ute efter en regelbunden intäkt och som vill tjäna pengar på både utdelningar och aktiekursökningar.

Det är viktigt att diversifiera sin portfölj med utdelningsaktier och att inte satsa allt på en enda aktie

Vad menas med företagets lönsamhet?

Företagets lönsamhet syftar på företagets förmåga att generera vinst. 

Det finns olika mått på lönsamhet, till exempel rörelsemarginalen, som visar hur mycket vinst företaget gör per omsättning, och vinstmarginalen, som visar hur mycket vinst företaget gör per intjänad krona. 

En hög lönsamhet kan indikera att företaget har en stark ekonomi och att det har låga kostnader i förhållande till intäkterna och är mycket positiv faktor för utdelningsaktier. 

En låg lönsamhet kan däremot indikera att företaget har svårt att generera vinst, och det kan vara en anledning till att aktiekursen sjunker. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att lönsamhet inte är det enda måttet på företagets prestationer, och att det finns många andra faktorer som påverkar företagets värde.

Vilka faktorer påverkar företagets värde?

Det finns många faktorer som kan påverka företagets värde, och det kan vara svårt att sätta ett exakt värde på ett företag. Här är några av de vanligaste faktorerna:

 • Företagets lönsamhet: En hög lönsamhet kan öka företagets värde, eftersom det visar att företaget har en stark ekonomi och är kapabelt att generera vinst.
 • Marknadsutsikterna: Om marknaden förväntas växa kan det öka företagets värde, eftersom det ger goda förutsättningar för företaget att öka sin omsättning och sin vinst.
 • Konkurrensläge: Ett företag som har en stark ställning på marknaden kan ha ett högre värde än ett företag som har en svagare ställning.
 • Teknisk utveckling: En företag som är pionjär inom en ny teknik eller produkt kan ha ett högre värde än ett företag som inte hänger med i utvecklingen.
 • Ledningen: En stark och kompetent ledning kan vara en viktig faktor för företagets värde, eftersom ledningen har ansvar för att företaget drivs på ett effektivt sätt.

Övriga företagsrelaterade faktorer: Företagets tillgångar, kundbas, varumärke och företagets historik kan också påverka företagets värde.

Varför vill man investera i utdelningsaktier?

anledningar till investera i utdelningsaktier

Det finns många skäl till varför man kan vilja investera i utdelningsaktier. Här är några av de vanligaste:

 • Regelbunden intäkt: Utdelningsaktier ger aktieägaren en regelbunden intäkt i form av utdelningar. Detta kan vara attraktivt för personer som är ute efter en källa till extra inkomst, till exempel pensionärer.
 • Möjlighet att tjäna på aktiekursökningar: Utdelningsaktier kan också ge avkastning genom att aktiekursen stiger. Om företaget går bra och aktiekursen stiger kan aktieägaren tjäna pengar genom att sälja aktierna till ett högre pris än det man köpte dem för.
 • Indikator på företagets hälsa: Företag som betalar utdelningar brukar också ha en stabil och sund ekonomi. Utdelningar är en indikator på att företaget har en vinst som räcker till att dela ut till aktieägarna, och det kan vara ett tecken på att företaget har goda framtidsutsikter.
 • Möjlighet att diversifiera portföljen: Utdelningsaktier kan också användas för att diversifiera en investeringsportfölj. Genom att investera i aktier från olika branscher och geografiska områden kan man minska risken för att förlora pengar på en och samma aktie.

Utdelningsaktier är en stark indikator för smarta investeringar.

Finns det olika typer av utdelningsaktier?

Ja, det finns olika typer av utdelningsaktier beroende på hur utdelningen betalas ut och på företagets lönsamhet. Här är några av de vanligaste typerna:

 • Fast utdelning: Detta är en utdelning som betalas ut med ett fast belopp per aktie varje period. Detta kan vara attraktivt för personer som är ute efter en regelbunden intäkt.
 • Rörlig utdelning: Detta är en utdelning som kan variera beroende på företagets lönsamhet. Om företaget har en bra period kan utdelningen vara högre, medan den kan vara lägre vid en sämre period.
 • Högutdelande aktier: Dessa aktier har en relativt hög utdelningsprocent, det vill säga att en stor del av företagets vinst betalas ut i form av utdelningar. Detta kan vara attraktivt för personer som är ute efter en hög regelbunden intäkt.
 • Dividendaristokrat: Detta är en aktie som har ökat sin utdelning varje år i minst 25 år i följd. Detta kan vara ett tecken på att företaget har en stabil och sund ekonomi och goda framtidsutsikter.

Det är viktigt att komma ihåg att investeringar i aktier alltid innebär en viss risk, och att det finns ingen garanti för att en aktie kommer att ge en utdelning eller att dess värde kommer att stiga.

Vilka utdelningsaktier är bäst att investera i?

Det finns ingen enkel formel för att avgöra vilka utdelningsaktier som är bäst att investera i, eftersom det beror på många olika faktorer. Såklart vill man hitta billiga utdelningsaktier, men detta är inte så enkelt. Det är viktigt att göra en grundlig analys av företaget och dess bransch innan man investerar i några aktier. Här är några saker att tänka på:

 • Företagets lönsamhet: Se till att företaget har en hög lönsamhet och att det har en stabil och sund ekonomi.
 • Marknadsutsikter: Titta på hur marknaden förväntas utvecklas, särskilt för den bransch företaget verkar inom.
 • Konkurrensläge: Se till att företaget har en stark ställning på marknaden och att det är väl positionerat för framtiden.
 • Ledningen: En stark och kompetent ledning kan vara en viktig faktor för företagets framgång.
 • Utdelningshistorik: Titta på företagets utdelningshistorik för att se om det har ökat sin utdelning över tid.

Att investera i aktier kräver noggrann analys där du behöver undersöka ovanstående punkter. Ser du starka positiva indikationer så har du hittat rätt utdelningsaktier som du kan investera i. Köp aktier efter ordentlig undersökning.

Utdelningsaktier Sverige

Det finns många olika utdelningsaktier att välja bland i Sverige, beroende på vilken bransch man är intresserad av och vilken risknivå man är beredd att ta. Här är några exempel på utdelningsaktier som finns att välja bland i Sverige:

 1. Ericsson: En svensk multinationell företagsgrupp som verkar inom kommunikationsteknologi.

 2. H&M: En svensk modekedja som är en av världens största klädkedjor.

 3. Nordea: Nordens största bank och finansinstitut.

 4. ABB: En svensk-schweizisk multinationell företagsgrupp som verkar inom elektriska produkter, automation och robotteknik.

Vad menas med billiga utdelningsaktier?

Billiga utdelningsaktier är aktier som har en låg pris-vinst-kvot, det vill säga att de har ett lågt pris i förhållande till företagets vinst per aktie. 

Billiga aktier kan vara ett bra val för personer som vill investera i utdelningsaktier, eftersom de kan ge en högre avkastning än dyrare aktier. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att låga aktiepriser inte nödvändigtvis betyder att aktien är en bra investering. Det är viktigt att göra en grundlig analys av företaget och dess bransch innan man investerar i några aktier.

Vad menas med dyra utdelningsaktier?

Dyra utdelningsaktier är till skillnad från billiga utdelningsaktier, aktier som har en hög pris-vinst-kvot, det vill säga att de har ett högt pris i förhållande till företagets vinst per aktie. Dyra aktier kan vara riskabla att investera i, eftersom det finns en högre risk för att aktiekursen ska sjunka om företaget inte presterar som förväntat. 

Vad är viktigast att veta om utdelningsaktier?

Det finns många saker som är viktigt att tänka på när man investerar i utdelningsaktier, och det kan vara svårt att veta vad som är mest viktigt. Här är några punkter som kan vara värt att beakta:

 • Företagets lönsamhet: Se till att företaget har en hög lönsamhet och att det har en stabil och sund ekonomi.
 • Utdelningshistorik: Titta på företagets utdelningshistorik för att se om det har ökat sin utdelning över tid.
 • Marknadsutsikter: Titta på hur marknaden förväntas utvecklas, särskilt för den bransch företaget verkar inom.
 • Konkurrensläge: Se till att företaget har en stark ställning på marknaden och att det är välpositionerat för framtiden.

Hur kan jag diversifiera min investeringsportfölj?

Diversifiering innebär att sprida sina investeringar över olika tillgångar och branscher för att minska risken för förluster. Det finns olika sätt att diversifiera sin investeringsportfölj, och det kan vara en bra idé att samarbeta med en finansiell rådgivare för att få hjälp att välja rätt mix av tillgångar. Här är några tips:

 • Investera i olika typer av tillgångar: Sprid dina investeringar över olika tillgångsslag, till exempel aktier, indexfonder, obligationer, fastigheter och råvaror.
 • Investera i olika branscher: Sprid dina investeringar över olika branscher för att minska risken för att förlora pengar på en och samma bransch.
 • Investera i olika geografiska områden: Sprid dina investeringar över olika geografiska områden för att minska risken för att förlora pengar på en och samma marknad.
 • Varierad portfölj: Välj en mix av olika tillgångar och investera inte allt på en enda tillgång eller bransch.

Ju bättre finansiell kunskap du har desto större chansen har du att diversifiera din investeringsportfölj!

Hur bör min utdelningsportfölj se ut?

Det finns ingen ”perfekt” utdelningsaktieportfölj som fungerar för alla, eftersom varje persons ekonomiska mål och risktolerans är unika. Men här är några allmänna riktlinjer för att bygga en utdelningsaktieportfölj:

 1. Mångfald: Det är viktigt att diversifiera din portfölj genom att investera i olika sektorer och branscher. På så sätt kan du sprida din risk och minska risken för stora förluster om en viss sektor eller bransch går dåligt.

 2. Utbetalningsstabilitet: När du väljer utdelningsaktier är det viktigt att titta på företagens historiska utdelningsutbetalningar. Ju mer stabil och ökande utdelning, desto mer pålitlig är aktien för att ge en regelbunden utdelning.

 3. Utdelningsavkastning: Utdelningsavkastning är förhållandet mellan utdelningen och aktiepriset. En hög utdelningsavkastning kan indikera en hög risk, så det är viktigt att titta på andra faktorer som företagets finansiella hälsa och tillväxtpotential.

 4. Långsiktighet: Att bygga en utdelningsaktieportfölj kräver tålamod och en långsiktig investeringshorisont. Utdelningsaktier kan ge en regelbunden inkomstström, men de kan också vara volatila på kort sikt.

 5. Skatteeffektivitet: Tänk på skatteeffektiviteten i din portfölj. I vissa länder kan utdelningar vara föremål för högre beskattning, så det kan vara en fördel att investera i utdelningsaktier i en skatteeffektiv struktur, till exempel en pensions- eller ISA-portfölj.

 6. Balans mellan tillväxt och inkomst: Det är också viktigt att ha en balans mellan aktier som ger hög utdelning och aktier som har potential för tillväxt. Aktier som har potential för tillväxt kan öka i värde och ge högre avkastning på sikt.

Sammanfattningsvis bör en bra utdelningsaktieportfölj innehålla en mix av olika sektorer, stabila utbetalningar och en balans mellan inkomst och tillväxt. Det är också viktigt att ha en långsiktig investeringshorisont och tänka på skatteeffektiviteten.

Utdelningsaktier 2023 med månadsutdelning

Utdelningsaktier som under 2023 delar ut månadsvis, dvs. att du som ägare får ta en del av vinsten varje månad. Detta skapar bra kassaflöde för dig och du får extra likvider som du kan återinvestera.

På listan finns mestadels amerikanska aktier men du finner även 3 svenska månadsutdelare som är markerade med ”svensk”. Listan är absolut ingen rekommendation utan snarare en sammanfattning och vägledning mot utdelningsaktier som har månadsutdelning för dig som vill diversifiera eller berika din portfölj med just sådana tillgångar.

*bolagen (utdelningsaktier) är presenterade i enkel alfabetisk ordning, deras positioner återspeglar inte någon värdering

 1. 2020 Bulkers (2020)
 2. Agree Realty (ADC)
 3. AGNC Investment (AGNC)
 4. Apple Hospitality REIT, Inc. (APLE)
 5. ARMOUR Residential REIT (ARR)
 6. Banco Bradesco S.A. (BBD)
 7. Boston Pizza Royalties Income Fund (BPF.UN)
 8. Bridgemarq Real Estate Services Inc (BRE)
 9. Broadmark Realty Capital (BRMK)
 10. BTB Real Estate Investment Trust (BTB.UN)
 11. CareCloud Inc (MTBCP)
 12. Chatham Lodging (CLDT)
 13. Cibus Nordic Real Estate (CIBUS) (Svensk)
 14. Choice Properties REIT (PPRQF)
 15. Cross Timbers Royalty Trust (CRT)
 16. Decisive Dividend Corp (DE)
 17. Dividend 15 Split Corp (DFN)
 18. Dividend Growth Split Corp (DGS)
 19. Dividend Select 15 Corp (DS)
 20. Dream Industrial REIT (DREUF)
 21. Dream Office REIT (DRETF)
 22. Dynex Capital (DX)
 23. Ellington Residential Mortgage REIT (EARN)
 24. Ellington Financial (EFC)
 25. EPR Properties (EPR)
 26. Exchange Income Corporation (EIFZF)
 27. Fortitude Gold (FTCO)
 28. Generation Income Properties (GIPR)
 29. Gladstone Capital Corporation (GLAD)
 30. Gladstone Commercial Corporation (GOOD)
 31. Gladstone Investment Corporation (GAIN)
 32. Gladstone Land Corporation (LAND)
 33. Global Water Resources (GWRS)
 34. Granite Real Estate Investment Trust (GRP.U))
 35. Horizon Technology Finance (HRZN)
 36. Itaú Unibanco (ITUB)

37. LTC Properties (LTC)
38. Keg Royalties Income Fund (KEG.UN)
39.
Main Street Capital (MAIN)
40. N
orthland Power Inc (NPI)
41.
NorthWest Healthcare Properties REIT (NWH.UN)
42.
Orchid Island Capital (ORC)
43.
Oxford Lane Capital (OXLC)
44.
Oxford Square Capital (OXSQ)
45.
Pembina Pipeline (PBA)
46. Permian Basin Royalty Trust (PBT)
47. Pennant Park Floating Rate (PFLT)
48.
Phillips Edison & Company (PECO)
49.
Pizza Pizza Royalty Corp (PZA)
50.
PermRock Royalty Trust (PRT)
51.
Prospect Capital Corporation (PSEC)
52.
Permianville Royalty Trust (PVL)
53.
Realty Income (O)
54.
Sabine Royalty Trust (SBR)
55.
Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) (Svensk)
56.
Stellus Capital Investment Corp. (SCM)
57.
San Juan Basin Royalty Trust (SJT)
58.
Shaw Communications (SJR)
59.
Slate Office REIT (SOT.UN)
60.
SL Green Realty Corp. (SLG)
61.
SLR Investment Corp. (SLRC)
62.
SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU.UN)
63.
Stag Industrial (STAG)
64.
Superior Plus (SUUIF)
65.
Tingsvalvet PREF (TINGS PREF) (Svensk)
66.
TransAlta Renewables (TRSWF)
67.
True North Commercial REIT (TNT.UN)
68.
U.S. Global Investors (GROW)
69.
Whitestone REIT (WSR)

Kan aktier24.se rekommendera några utdelningsaktier att investera i?

NEJ, vi på aktier24.se kan inte rekommendera några specifika utdelningsaktier att investera i, eftersom det finns många olika faktorer att beakta och det kan vara svårt att sätta ett exakt värde på en aktie. 

Det är viktigt att göra en grundlig analys av företaget och dess bransch innan man investerar i några aktier. Det kan också vara en bra idé att samarbeta med en finansiell rådgivare för att få hjälp att välja rätt mix av tillgångar.

Vårt mål är inte att rekommendera utdelningsaktier och andra tillgångar du kan investera i, utan snarare att erbjuda en plattform där du kan förbättra din finansiell kunskap och lära dig mer om hur du kan investera i olika finansiella tillgångar samt genom vilka investeringsplattformar.

Hur kan du börja investera i utdelningsaktier?

Det du kan börja med är att investera i din finansiell kunskap. Det kan du göra i våra investeringsskolor. Där kan du lära dig om att investera i:

I vår ekonomiskola kan du lära dig om ekonomiska begrepp och definitioner.

Du kan registrera ett kostnadsfritt konto hos någon (eller hos båda) av våra tillväxtpartners. Hos dem kan du börja investera i utdelningsaktier och andra finansiella tillgångar.

Avanza

Nordnet

Vanliga frågor och svar om utdelningsaktier

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier i ett företag som regelbundet delar ut en del av sina vinster till aktieägarna i form av utdelningar. Dessa utbetalningar kan vara en andel av vinsten eller ett fast belopp per aktie.

Hur fungerar utdelningar?

Företag som ger utdelningar fördelar vanligtvis en del av sina vinster till aktieägarna. Utdelningarna kan betalas ut kvartalsvis, halvårsvis eller årligen och är ett sätt för företagen att dela företagets framgång med sina aktieägare.

Varför väljer investerare utdelningsaktier?

Många investerare väljer utdelningsaktier för att få en regelbunden inkomstström från sina investeringar. Utdelningar kan också vara ett sätt att dra nytta av företags framgång och öka avkastningen på investeringen.

 

Hur hittar jag företag med hög utdelning?

Investerare letar oftast efter företag med en historia av stabil eller ökande utdelning. Det finns olika finansiella webbplatser och verktyg där du kan hitta information om företags utdelningshistorik och utdelningsavkastning.

Vad är utdelningsavkastning?

Utdelningsavkastning är förhållandet mellan årlig utdelning per aktie och aktiens nuvarande marknadsvärde. Det används ofta som ett mått på hur mycket avkastning en investerare kan förvänta sig i form av utdelningar.

Kan utdelningsaktier ge kapitalvinst?

Ja, förutom utdelningar kan utdelningsaktier också öka i värde över tid, vilket kan leda till kapitalvinst för investeraren. Det är dock viktigt att notera att alla investeringar innebär risker och att aktiekurser kan variera.

Finns det några risker med utdelningsaktier?

En av riskerna är att företag kan minska eller helt sluta med sina utdelningar om de stöter på ekonomiska svårigheter. Ändringar i räntesatser och marknadsförhållanden kan också påverka utdelningsaktiers prestanda.

Hur beskattas utdelningar?

Utdelningar beskattas vanligtvis som kapitalinkomst. Skatten kan variera beroende på din jurisdiktion och din totala inkomstnivå. Det är viktigt att förstå de skattemässiga konsekvenserna innan du investerar i utdelningsaktier.

Vad är formel till billiga utdelningsaktier?

Det finns ingen specifik ”formel” för att identifiera billiga utdelningsaktier, men det finns några nyckelindikatorer och metoder som investerare ofta använder för att utvärdera om en aktie kan vara prisvärd. Här är några vanliga faktorer:

 

 1. Utdelningsavkastning:

  • Utdelningsavkastningen är förhållandet mellan årlig utdelning per aktie och aktiens nuvarande marknadsvärde. En hög utdelningsavkastning i förhållande till jämförbara företag eller till marknaden i stort kan tyda på att aktien kan vara relativt billig.

   

 2. P/E-tal:

  • P/E-talet är förhållandet mellan aktiens nuvarande pris och företagets vinst per aktie. Ett lågt P/E-tal kan tyda på att aktien är prisvärd, men det är viktigt att överväga andra faktorer som företagets tillväxtpotential och bransch jämförelser.

 3. Skuldsättningsgrad:

  • Att undersöka företagets skuldsättningsgrad kan ge en indikation på dess finansiella hälsa. Ett lågt skuldsättningsförhållande kan indikera att företaget har en stabil ekonomi och möjlighet att upprätthålla sina utdelningar.
 4. Företagets utveckling och utsikter:

  • Granska företagets historia och framtidsutsikter. En låg aktiepris kan vara motiverat om företaget har haft svårigheter eller om det förväntas möta utmaningar i framtiden. Å andra sidan kan det också finnas möjligheter om marknaden underskattar företagets potential.

Det är viktigt att använda dessa indikatorer i sammanhang och inte isolerat. Dessutom bör du alltid överväga företagsspecifika faktorer och branschtrender när du utvärderar potentiella investeringar. Att göra en grundlig analys och vara medveten om riskerna är nyckeln till att fatta välgrundade investeringsbeslut.