Investor höjer utdelningen med 10 procent

Wallenbergsfärens maktbolag Investors styrelse föreslår en utdelning på 4:40 kronor per aktie. Det är en höjning med 10 procent jämfört med fjolårets utdelning på 4 kronor per aktie.

I bokslutet redovisar bolaget ett substansvärde – det vill säga skillnaden på marknadsvärdet på bolagets tillgångar och skulder – på 673,2 miljarder kronor vid årsskiftet, motsvarande 220 kronor per aktie. Det är en ökning med 7 procent, inklusive återlagd utdelning, under fjärde kvartalet.

”Mycket av det som präglade 2022 kommer utan tvekan att prägla även 2023. Osäkerheten är stor, men Investor och våra företag är väl förberedda för att hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som ligger framför oss”, skriver vd Johan Forssell i en kommentar.

Förutsatt att utdelningsförslaget godkänns av årsstämman beräknas utdelningen betalas ut i två utbetalningar, 3,30 kronor med avstämningsdag den 5 maj 2023 och 1,10 kronor med avstämningsdag den 6 november 2023.

Viktiga utdelningsdatum 2023

Första utdelning

Föreslagen utdelning: 3,30 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: 3 maj
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: 4 maj
Avstämningsdag: 5 maj
Utbetalningsdatum: 10 maj

Andra utdelning

Föreslagen utdelning: 1,10 kronor per aktie
Sista handelsdag för att vara berättigad till utdelning: 2 november
Första dagen aktien handlas utan rätt till utdelning: 3 november
Avstämningsdag: 6 november
Utbetalningsdatum: 9 november

Läs mer om: utdelningsaktier

Investera i Investor genom någon av våra tillväxtpartners

Avanza

Nordnet